3. dubna 2008

Protest proti zákazu KSM

Premiérovi vlády České republiky, panu Mirku Topolánkovi, 

Atény, 21. 3. 2008

Komunistická strana Řecka zásadně odsuzuje rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým staví mimo zákon Komunistický svaz mládeže České republiky na základě obvinění, že „podporuje společenské vlastnictví výrobních prostředků“. Toto nové provokativní rozhodnutí se přojilo k řadě násilných akcí proti komunistům, pracujícím a antiimperialistickému hnutí mládeže. Jak prvotní rozhodnutí z října 2006 zakazující Komunistický svaz mládeže v České republice (KSM), tak nové rozhodnutí soudu usilují o to, aby zabránily bojům komunistů a dělnického hnutí za práva pracujících a mládeže, za základní demokratické svobody, proti umístění „protiraketového štítu“ USA. 

Toto odsouzeníhodné rozhodnutí je součástí široké antikomunistické kampaně EU, která se stále zintenzivňuje, která se snaží o kriminalizaci komunistické ideologie a antiimperialistických aktivit, stejně tak jako boje za socialistickou přeměnu společnosti. To je samozřejmě zcela jasný útok proti demokratických právům a lidským svobodám. 

Dokazuje, že populistické deklarace Evropské unie a buržoazního státu obsažené v tzv. „Evropské ústavě“ – Lisabonské dohodě – jsou naprosto bezcenné. Uzákoňuje tak provokace proti hnutí mezinárodní solidarity vyjadřované Komunistickému svazu mládeže České republiky (KSM). 

Komunistická strana Řecka (KKE) vyjadřuje svoji bezvýhradnou podporu a solidaritu Komunistickému svazu mládeže České republiky (KSM). 

Komunistické strana Řecka požaduje okamžité zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým staví mimo zákon Komunistický svaz mládeže, stejně tak jako zrušení a odvolání jakýchkoli akcí proti komunistickému a dělnickému hnutí. 

Právo lidí na to, aby si mohli rozhodnout o politickém a sociálním systému je nezadatelné! 

Skupina poslanců KKE

Členové Evropského parlamentu za KKE