24. října 2008

KKE ke krizi v mezinárodní ekonomice

Krizové jevy v ekonomice USA a členských států EU, které se provalily ve formě tendencí ke krachu ve finančním sektoru, jsou projevem anarchistického kapitalistického vývoje. Úpadek a parazitismus současného hospodářství jsou způsobeny soukromým a akciovým charakterem vlastnictví zejména soustředěných výrobních prostředků, které jsou předmětem nákupu a prodeje akcií (spekulativních cenných papírů slibujících budoucí zisky) prováděných prostřednictvím bank, pojišťoven, burz apod.

Krizové jevy jsou a budou nevyhnutelným osudem všech kapitalistických ekonomik. To dokazuje, že kapitalismus není všemocný. Není zde žádná politika řízení vedoucí k záchraně jeho vrozeného úpadku, bez ohledu na to, zda by stát vyplatil dluhy zadlužených bank nebo jiných společností, nebo nechal na trhu, aby rozhodl o tom, jak jim pomoci v nouzi, nebo je nechat padnout.

Bez ohledu na obrovskou hloubku a šíři současné hospodářské krize se představitelé systému dost třesou před nebezpečím, že nebudou schopni udržet pozici a kontrolovat následky, které mohou ohrozit jejich politickou stabilitu. Rostoucí vykořisťování zaměstnanců a tlak na samostatně výdělečně činné lidi s cílem zvyšovat a akumulovat zisky, obkličuje a rdousí celé hospodářství. Nebezpečí zadušení stojí také před dobře placenými úředníky ve finančním systému a ve střední třídě, kteří dříve zvyšovali svůj příjem přes podílové a veřejné fondy a akcie.

Samozřejmě, že se to také dotýká běžných zaměstnanců, kteří mohou plošně ztratit své zaměstnání nebo své drobné úspory.

To, co považuje buržoazie za hrozbu své ekonomické a politické stabilitě, je naděje v práci a pro lidské zdroje. Proto je zásadní nepřestat vidět jediné východisko: Spojeni mohou napadnout zraněné zvíře, nedat mu čas na vyléčení jeho ran, prostor na zotavení. To, co je absolutně nezbytné, je společenské vlastnictví soustředěných výrobních prostředků, centrální plánování společenské výroby, dělnická a společenská kontrola, což vyžaduje změnu na úrovni politické moci. To není ani zkázonosné, ani jako nadsázka. Netvrdíme, že opravdu přišla stejná krize, jako ta v roce 1929. Ale rostoucí schopnost buržoazie začít s jednou státní regulací po druhé, aby byl zachráněn systém klamáním a uchvacováním práce a lidských zdrojů, ztratil dynamiku, kterou měl prvních dvacet let po 2. světové válce. Vyzýváme lidi, aby se uvážlivě obrátili zády ke zdánlivě deliberalizujícím pohledům na regulaci, na racionalizaci a polidštění kapitalismu, který démonizuje liberalismus, aby se zachránil.

Dnes bychom měli nejen rozvíjet všechny podmínky, jak překonat kapitalistickou moc, ale dnešní podmínky signalizují možnost urychleného vývoje ve prospěch lidí. KS Řecka prosazuje a podporuje požadavky k okamžitým opatřením zaměřeným na zvyšování mezd a penzí, zatímco strany Nová demokracie (ND), Sociální demokracie (PASOK) a Synaspismos se na ně společně dívají jako na maximalistické. V dnešní době sliby údajně ve prospěch lidu jsou jen prázdná slova. Lid je musí odmítnout, neboť je považuje za stranické politické praktiky.

Vláda Nové demokracie je předurčena k tomu, aby provedla tak zvané reformy upřednostňující velký kapitál, monopoly. PASOK, hlavní opoziční strana nerozhodla o žádném alternativním řešení. Podporovaná SYN/SYRIZA klame a rozšiřuje iluze prostřednictvím překonaných a zkrachovalých teorií o uspokojivém rozdělování za kapitalismu.

Vývoj hospodářství v USA a EU znovu ukázal, že buržoazní alternativy, které navrhují jiné řízení systému, jsou zcela protichůdné k zájmům lidí. Komunistická strana Řecka znovu naléhá na lidi, aby vystoupili a bojovali za:

Podporu v nájemném pro nezaměstnané a mládež, aby mladé páry mohly získat prostřednictvím půjčky na bydlení vlastní byt.

Zastavení všech obstávek a dražby majetku pracujících kvůli dluhům z titulu půjček na vlastní bydlení. Právo bank zabrat majetek a prodat v dražbě vlastní dům na splátky musí být zrušeno zákonem.

Zrušení toho, aby se slučovaly úroky ze všech půjček. Celkový úrok z půjček na bydlení pro trvalý pobyt vyjmout ze základu pro zdanění příjmu.

Zmrazení splácení půjček, které byly uzavřeny pracujícími, kteří jsou nezaměstnáni.

Zásadní zvýšení mezd v souladu s moderními potřebami lidí. Náhrady za propuštění pro všechny. Zrušení daně z přidané hodnoty na zboží masové spotřeby a na paliva pro vytápění a vozidla, pro rolnické domácnosti a pro spotřebu lidí obecně.

Výhradně veřejné sociální pojištění pro všechny, nastavení omezení k vykrádání rezerv z penzijních fondů, ne pouze omezovat investice do strukturovaných cenných papírů .

Komunistická strana Řecka vyzývá zaměstnance, rolníky, samoživitele, pokroková hnutí mládeže a žen: braňte se a bojujte společně za naléhavé potřeby lidí, zřekněte se stran, které podporují jednosměrnou cestu EU a podřízení se EU - ND a PASOK - stejně jako jejich spojenců. Podpořte KKE, stranu, která garantuje pouze reálnou ekonomickou a politickou alternativu řešení pro lidi.

Politické byro Ústředního výboru Komunistické strany Řecka