17. května 2010

Obrovská manifestace Komunistické strany Řecka (KKE) v Aténách 15. května 2010

Sobotní demonstrace se rozvinula do vzrušujícího pochodu

Demonstrace KKE v sobotu 15. května na náměstí Pedion Areos byla vzrušující rudou lidskou řekou. Hesla i atmosféra demonstrace odrážely odhodlání všech lidí vzdorovat, bojovat, bránit svá práva a razit novou cestu jejich třídního boje. Od samého počátku se celonárodní stranické shromáždění etablovalo jako jedna z nejmasovějších demonstrací, pořádaných v Aténách v posledních letech.

Účinek demonstrace, poselství desetitisíců komunistů, příznivců, přátel strany a mladých komunistů KNE, lidí spolupracujících se stranou, masových organizací lidového hnutí, intelektuálů a umělců, kteří přišli ze všech koutů země, budou mít v příštích dnech mnohonásobný dopad.
Zvláště to bude mít vliv na okamžiky zodpovědnosti, které nastávají; na každodenní boje pracujících a lidu, na zlepšení jejich organizace; na neúnavnou práci KKE a KNE, na vytvoření fronty, jiné cesty vývoje, lidové moci a ekonomiky, socialismus. 

Dlouhá cesta a únava nezabránily lidem v účasti na demonstraci. Skupiny byly tak obrovské, že jim trvalo přes hodinu, aby se shromáždily v prostoru, kde byla demonstrace pořádána. „KKE projevuje lítost nad kapitalismem", „pojďte s námi, je tu řešení", organizace, spojenectví, lidová moc", byla hlavní hesla demonstrace. 

Masová demonstrace a pochod KKE sledovala rozhlasová a televizní stanice „902". Řecká buržoazní média (kromě státního televizního kanálu) se snažily demonstraci a pochod KKEdoslova zahrabat, skrýt. Rozhlasová a televizní stanice „SKAI" přinesla zprávu o demonstraci třiceti lidí v Soluni a o sto tisíci protestujících na demonstraci KKE, čímž poskytla jedinečné buržoazní „informace". 

Na druhé straně „associated press" (AP) zhanobila pravdu, když mluvila o demonstraci šesti tisíc lidí. 

Je zřejmé, že masová účast na demonstraci KKE zneklidnila buržoazii, monopoly i jejich personál. V rozporu s řeckými sdělovacími prostředky některé mezinárodní, jako euronews a vesti, o demonstraci KKE informovaly. (http://ru.euronews.net/nocomment/2010/05/16/demonstration-of-greek-communistshttp://www.vesti.ru/videos?vid=272706&p=2&sort=1&cid=1). 

Videa z demonstrace KKE lze vidět na http://www.youtube.com/watch?v=zSjwwf91rEg

Generální tajemnice ÚV KKE, soudružka Aleka Papariga, zdůraznila z pódia: 

„Vláda nestoudně lže, když tvrdí, že opatření budou na příští tři nebo nejvýše čtyři roky. Tento systém, prohnilý až ke kořenům, není věčný. Obětování lidí prospěje kapitalistům, monopolům. A dokonce i kdybychom předpokládali, že řecká ekonomika bude brzy z období krize venku a uzdravená, věci budou pro lidi stejně horší. 

Vedení PASOKu nás vrhá o mnoho let nazpět; tím, že předložila KKE zavádějící, zastrašující otázku „Respektujete ústavu a podřizujete se jí, nebo ne" se chystá na nové dokumenty „národní loajality". Snaží se potrestat komunistickou ideologii, dokonce i samo vyhlašování a obranu socialismu-komunismu. Ale tentokrát neodhadla významný faktor, jmenovitě schopnost protiútoku lidu. Ale kdo jsou ti, kteří mluví o respektování ústavy? 

Znovu deklarujeme, zřetelně, naši pevnou zcela samozřejmou orientaci od roku 1918; za každou cenu bojovat nejen toliko za každodenní problémy lidí, ale abychom lidi přesvědčili, že jejich budoucností je socialismus-komunismus. 

Ústava je produktem rovnováhy sil v každém období. Když se situace stává reakcionářskou, ústava se mění k horšímu. Když existuje tendence k naklonění sil ve prospěch lidu, potom se může zlepšit a stát se méně nestoudnou; a když lid zvítězí, vytvoří si vlastní ústavu. Suverenita lidu je neslučitelná s kapitalismem. 

Když bráníte ústavu, bráníte právo kapitalistů těžit z lidmi vytvářeného bohatství, ovládat nejvýznamnější komoditu, totiž pracovní sílu, schopnost člověka pracovat. Bráníte nejvyšší zákon, zákon nadhodnoty. 

Cesta ven se ztotožňuje s novou politickou volbou, jež by měla být zřetelně připravována metodami hnutí a společensko-politického spojenectví zdola. Proudy odporu již existují; musí splynout ve velkou prudkou řeku. 

V těchto dnech nestačí lidem vystavit seznam požadavků, výzev a přání. Požadavky, cíle boje, konkrétní návrhy by měly demonstrovat schopnost řešit problémy lidu. Nicméně mohou získat dynamiku a být účinné jen když jsou součástí strategie, boje za svržení monopolů, boje za lidovou moc a ekonomiku, jsou-li spojeny se spojenectvím a společným bojem s KKE, což nepředpokládá představu KKE o socialismu, komunismu. 

V těchto dnech jsou objektivní podmínky, jež umožňují odlišnou organizaci společnosti, charakterizovanou rozhodnutím lidu přeměnit vlastnictví monopolů ve vlastnictví společenské.

Nová stávka PAME v úterý 20. května Komunisté se znovu setkají s přáteli v nové stávce PAME 20. května. Do té doby udělají co mohou, aby byla stávka co nejúspěšnější.

Významná mezinárodní spoluúčast

Angelo Alves, člen Politbyra Portugalské komunistické strany, Erhan Nalchagi, člen Politbyra Turecké komunistické strany, Astor Garcia, člen VV Komunistické strany národů Španělska, a David Para, zástupce Národního výboru Dělnické strany Belgie vyjádřili za bouřlivého potlesku a provolávání hesel solidaritu s celonárodní demonstrací KKE i s boji strany a třídně orientovaného odborového hnutí v Řecku.

Bohatá internacionalistická solidarita

Solidaritu vyjádřilo a podporující dopisy na podporu boje KKE a řecké dělnické třídy zaslalo 55 komunistických a dělnických stran z celého světa (seznam stran uveden níže).

Navíc poselství podpory a solidarity s KKE zaslalo 42 stran zúčastněných na Mezinárodním komunistickém semináři Dělnické strany Belgie, uspořádaném nedávno v Bruselu. 

K tomu navíc turecká Strana pracujících (EMEP) shromáždila podpisy 180 odborářů, podporujících text podpory a solidarity s bojem KKE a řeckých pracujících.

PADS, Alžírsko 

KS Austrálie 

K Štýrska/Rakousko 

KS Ázerbájdžánu 

KS Bangladéše 

KS Belgie 

Dělnická strana Belgie 

Brazilská KS 

KS Brazílie 

KS Británie 

Nová KS Británie 

KS Bulharska 

Strana bulharských komunistů 

KS Kanady 

KS Chile 

Socialistická dělnická strana Chorvatska 

KS v Dánsku 

KS Dánska 

KS Finska 

Francouzská KS 

Pól komunistické obnovy Francie 

Svaz revolucionářů-komunistů Francie 

KS Makedonie 

Sjednocená KS Gruzie 

Maďarská komunistická dělnická strana 

KS Indie 

KS Indie (marxistická) 

strana Tudeh, Írán 

KS Irska 

Dělnická strana Irska 

KS Izraele 

Strana italských komunistů 

Jordánská KS 

Socialistická strana Lotyšska 

Libanonská KS 

KS Lucemburska 

KS Malty 

Strana komunistů, Mexiko 

Lidová socialistická strana Mexika Party 

Nová KS Nizozemí 

Palestinská lidová strana 

Peruánská KS 

Filipínská KS - PKP 1930 

Portugalská KS 

KS Ruské federace 

Komunistická dělnická strana Ruska - Revoluční strana komunistů 

Nová KS Jugoslávie 

KS Slovenska 

KS národů Španělska 

KS Španělska 

KS Švédska 

Syrská KS 

Syrská KS 

Strana pracujících (EMEP), Turecko 

KS Turecka

Komunistická strana Řecka, 17. 5. 2010