11. října 2010

Stanovisko generální tajemnice ÚV KS Řecka Aleky Paparigy k návrhu resoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy o „boji proti extremismu"

Evropská unie a Rada Evropy se rozhodly nechat schválit v Parlamentním shromáždění Rady Evropy dne 5. října 2010 návrh resoluce, který odsuzuje lidi, kteří odporují monopolní politiku a bojují proti přístupu kapitálu. Tito lidé jsou obviněni z extremismu - to je termín, který zahrnuje všechno od politických postojů, hesel, demonstrací až po stávky.

Uvidíme, zda Parlamentní shromáždění bude Evropské unii dávat záminky a bude členské státy žádat o přijetí legislativy, která by mohla umožnit zákaz aktivity politických stran a dokonce zakázat i jejich účast ve volbách.

Jasně prohlašujeme: Komunistická strana Řecka se nikomu nevzdá. Tento postoj dle našeho mínění nereflektuje jen postoj členů, kádrů, přátel a sympatizantů Komunistické strany Řecka, nýbrž postoj širokých řad lidových a radikálních sil, které bojovaly, zúčastňovaly se stávek, protestních akcí; sil, jejichž přístup pozastaví vládní politiku v Řecku a přispěje k formování širokého hnutí odporu a protiútoku národů v Evropě. 

Jsme si jisti, že tento postoj není pouze komunistickým postojem. Oba dva poslanci strany Nové demokracie a PASOK (sociální demokracie) v Parlamentním shromáždění musí hlasovat NE. Ale ještě nevíme, jak mají v úmyslu hlasovat. Jsme si jisti jednou věcí: řecký národ a národy Evropy doslova roztrhají na kusy tuto resoluci jako nové barbarské opatření, nové kolo opatření připravených v době, kdy je krize v Evropě obnovena. Cílem těchto opatření je, po překonání krize v Řecku a v Evropě, zúžit práva pracujících na úroveň, která byla obvyklá před 50 nebo 60 lety. 

I když tato resoluce bude schválena v Parlamentním shromáždění, jsme přesvědčeni, že boj lidí v Řecku ji pozastaví. 

KS Řecka vyzývá všechny komunistické a dělnické strany, které jsou representovány v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, aby zabránily přijetí tohoto návrhu a vedly boj lidí za jeho odsouzení.

Athény, 4. 10. 2010