5. února 2011

Odsouzení eskalace antikomunistické hysterie ze strany EU

Prohlášení skupiny Komunistické strany Řecka (KKE) v Evropském parlamentu

Svržení kapitalismu je historická nutnost

Ve svém prohlášení o odsouzení eskalace antikomunistické hysterie ze strany EU, europarlamentní skupina KKE uvádí: "Europarlamentní skupina KKE odsuzuje nové eskalace antikomunistické hysterie pod vedením Rady EU, Evropské komise a politické opory buržoazní třídy v Evropském parlamentu. Zpráva Komise týkající se "Paměti zločinů spáchaných totalitními režimy v Evropě" - COM (2010) 783 - bere pod svou ochranu reakční antikomunistickou skupinu, která vznikla v Evropském parlamentu za "usmíření evropských dějin" a která zorganizovala 2. února nové antikomunistické setkání s úředníky z "Ústavu pro studium totalitních režimů". Komise touto zprávou vypracovává ucelený plán pro antikomunistický útok, v souladu s rozhodnutím Rady EU pro všeobecné záležitosti z 16. června 2009, který prohlásil antikomunismus oficiální ideologií a "hodnotou" EU.

Zpráva vítá a otevřeně podporuje právní arzenál, který vytvořila řada členských států EU jako Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva a Lotyšsko. Tyto země také zakazovaly komunistické symboly a kriminalizovaly komunistickou ideologii a svobodné vyjadřování a šíření myšlenek.

Vítá všechny antikomunistické iniciativy, které buržoazní třídy členských států EU přijímají ("Pražská deklarace", konference "Zločiny komunismu" apod.). Vypracovává finanční plán s rozpočtem milionů eur pro programy hanobící socialismus a zkreslující historickou pravdu všemi dostupnými prostředky. Prostřednictvím financování antikomunistických organizací, univerzit a výzkumných ústavů pro studium "zločinů komunismu", financování filmů, knih a audio-vizuálních nástrojů. Zahrnuje antikomunismus do "učebního plánu", "celoživotních vzdělávacích programů" pro dospělé a "občanské dovednosti žáků".

Navrhuje, aby členské státy, které dosud nestanovily 23. srpna jako "Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu", tak učinily, a rozhodla založit a financovat "Platformu evropské paměti a svědomí", která bude shromažďovat "akademické instituce, nezávislé výzkumné pracovníky a odborníky" za účelem výměny "nejlepších zkušeností" týkajících se antikomunismu a podporovat hanobení komunistických ideálů a socialismu prostřednictvím "vzdělávacích programů" v členských státech EU.

Současně Komise stále hrozí vytvořením celoevropské trestní legislativy, která bude otevřeně pronásledovat komunistickou ideologii a deklarovat, že obrana socialismu je zločin.

Tato antikomunistická kampaň se především zaměřuje na vědomí mládeže. Kráčí ruku v ruce s barbarským útokem plutokracie na život a práva dělnické třídy v celé EU. Tento útok na komunisty a marxisticko-leninské komunistické strany směřuje proti třídně orientovanému dělnickému hnutí; snaží se zvrátit přeskupování lidových sil k protiútoku. Dějinná paměť buržoazie - kterou údajně chtějí zachovat - se zdá být velmi omezená. Tomuto vulgárnímu antikomunismu, zločinům a pronásledování buržoazní třídy zamířenému proti komunistům se nepodařilo potlačit třídní boj v minulosti. A tohoto cíle nebude dosaženo ani nyní.

Načasování eskalace antikomunistických útoků ze strany EU není náhodné. Dělnická třída a lidové vrstvy nahromadily z kapitalistické krize řadu zkušeností. Plutokracie v celé EU je znepokojena intenzitou a hloubkou kapitalistické krize a lidové reakce v členských státech, stejně jako lidovými povstáními v Egyptě, Tunisku, Alžírsku atd. Uvědomuje si, že ohavný charakter EU a jejích spojenců se stává dělnické třídě a lidovým silám ještě zřejmějším, stejně jako barbarství vykořisťovatelského kapitalistického systému a jeho úpadek. Historická nutnost jeho svržení, přechod lidstva od barbarství vykořisťování do svobodné společnosti, k socialismu a komunismu se stává stále patrnější.