20. března 2011

NE gangsterské agresi imperialistů v Libyi

KKE odsuzuje vojenskou intervenci v Libyi, kterou rozpoutal mezinárodní imperialismus i za účasti Řecka, kdy v první řadě jdou francouzsko-britští řezníci s podporou USA. Toto je Evropská unie "demokracie a svobody, toto je "svobodný svět"!

Hanebné pokrytectví tvoří záminka imperialistů - včetně G. Papandreua, prezentovat své zájmy jako "humanitární", když je zjevné, že oni veřejně či skrytě spolupracují a udržují vztahy s autoritářskými a protilidovými vládami v Africe, na Středním Východě a jinde. Nemají žádnou legitimitu. Jejich zájmy se týkají ropy a plynu v Libyi a ne jeho lidu, který chtějí vykořisťovat, když dnes podporují opozici, místo Kaddáfího, který byl až do včerejška podporován všemi i G. Papandreuem.

Libyjský lid je jediný odpovědný za řešení ohromných problémů, které má před sebou. Nepotřebuje vlky, aby ho střežili.

Řecký lid má za povinnost být solidární s lidem Libye. Ti, kteří napadli Libyi, jsou titíž, co uvalili tíhu kapitalistické krize na bedra pracujících, jsou to titíž, kteří ho vykořisťují s využitím memorand MMF, ECB atd., privatizací, rušením kolektivních smluv a nízkými mzdami.

Je třeba okamžitě uzavřít vojenské základny USA a NATO v Soudě a Aktiu a stáhnout řecká letadla a lodě z války proti Libyi.