21. března 2011

Předzvěst imperialistické intervence v Libyi

Ve čtvrtek 10. března byl v Evropském parlamentu ratifikován nepřijatelný návrh, který provokativním způsobem legitimizuje výmluvy a podněcuje imperialistickou intervenci v Libyi. Je to návrh, který využívá jako záminku "demokratizaci" a vyzývá k poskytování humanitární pomoci a který navrhuje jako řešení vojenskou intervenci v Libyi. Podporuje také zavedení bezletové zóny a naléhá na EU, aby zasáhla všemi dostupnými prostředky a mimo jiné uznala a podporovala takzvanou "Prozatímní radu Libye". Chce pokračovat v podpoře imperialistických plánů s cílem rozdělit si kořist, jak to imperialisté dělali s Kaddáfího vládou až do současnosti. Tato pozice slouží imperialistickým zájmům v regionu, které jsou nebezpečné pro lid, a mají za cíl zajistit kapitalistickou ziskovost monopolních skupin. KKE hlasovala proti návrhu a zároveň odsoudila jej i záminky, které jsou uplatňovány.

Tento návrh byl také odhlasován europoslanci členských stran "Strany evropské levice" (SEL), mezi nimi i bývalým představitelem Die Linke a SEL a současným předsedou GUE-NGL L. Biskym a předsedou "Levicové strany" ve Francii, J. L. Melenchonem. Tímto hlasováním je opět prokázána nebezpečná role oportunismu pro dělnickou třídu a lidové zájmy, jakož i potřeba KS hrát v zostřované konfrontaci s nimi vedoucí úlohu. Protože politické síly nejsou posuzovány na základě svých názvů, nebo jak se sami definují. Jsou posuzovány podle svých postojů ve vztahu k buržoazní třídě a zájmům monopolů, a svých postojů ve vztahu ke kapitalistickému a imperialistickému barbarství, imperialistickým silám jako celku.

Prohlášení europarlamentní skupiny KKE k návrhu

Skupina KKE v Evropském parlamentu hlasovala proti a odsoudila návrh. Charakterizuje ho jako předzvěst všeobecné vojenské operace pod záminkou "demokratizace" a poskytování humanitární pomoci Libyi. Europoslanec za  KKE G. Toussas ve svém vystoupení na plenárním zasedání poznamenal, že: "Tento reakční návrh, který byl odhlasován stranami PASOK, ND, LAOS, Ekologové-Zelení a oportunisty ze SEL, je v souladu s nebezpečnými plány imperialistů, EU-USA-NATO, kteří navrhují vojenskou intervenci v Libyi za účelem zabezpečení energetických a geopolitických zájmů monopolů.

Návrh podporuje vytvoření bezletové zóny, která mimo jiné zahrnuje zničení každé protiletadlové síly v Libyi. Rovněž výslovně požaduje užití ze strany EU všech dostupných prostředků k dispozici pro zásah v této zemi.

Zasahují otevřené a provokativním způsobem a vyzývají Catherine Astonovou, vysokou představitelku EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku, aby uznala prozatímní radu Libye, která byla vytvořena za účelem provádění jejich dobrodružných plánů na úkor libyjského lidu.

Jedná se o provokaci imperialistů USA-NATO, buržoazních vlád, stran jednosměrně řízené EU, bývalých kolaborantů autoritářských a reakčních režimů severní Afriky, spolupachatelů vykořisťování národů v širším regionu, kteří se prezentují jako zastánci demokratických a sociálních práv. Demokracie, jak ji míní imperialisté, byla a je zaplacena lidem Iráku, Afghánistánu, Latinské Ameriky, na celém světě, a to krví. KKE od úplného počátku odsuzuje režim kapitalistického vykořisťování v Libyi, kriminální útoky svých vojenských sil proti bojujícímu libyjskému lidu. KKE je proti jakékoli účasti imperialistů EU, USA a NATO i naší země v nových plánech imperialismu a NATO, které jsou extrémně nebezpečné pro lid našeho regionu."