5. září 2011

Protest KKE a KNE před velvyslanectvím Slovenska proti antikomunistickým opatřením na Slovensku

Dne 1. září uskutečnila delegace Komunistické strany Řecka (KKE) a Komunistické mládeže Řecka (KNE) protest před velvyslanectvím Slovenské republiky proti stupňující se antikomunistické ofenzívě v této zemi 20 let po svržení socialismu.

Delegace, která navštívila konzula Velvyslanectví, byla složená z Kostase Papadakise, člena sekretariátu ÚV KKE a člena Mezinárodního oddělení ÚV, Babise Agourakise člena ÚV KKE a europoslance, a Antonise Antanassiotise jménem "Demokratického shromáždění pro svobody lidu a solidaritu ".

KKE odsoudila snahy Evropské unie a vlády kapitálu na Slovensku a v dalších bývalých socialistických zemích, které jsou zacíleny k utvoření antihistorického a provokativního srovnání fašismu s komunismem.

Podle nového ustanovení trestního zákona, které vstoupilo v platnost 1. září "Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží omluvit zločiny režimu založeného na komunistické ideologii", bude potrestán vězením na šest měsíců až tři roky

Představitelé strany zdůraznili, že se nebude tolerovat stupňování antikomunistických opatření a že informační kampaň a odpor proti těmto opatřením bude pokračovat. Kromě toho poukázali na dosavadní zkušenost, že mezinárodní solidarita vedla ke zrušení těchto opatření nebo vytvořila překážky v cestě antikomunismu, jako v případě zrušení zákazu činnosti českého Komunistického svazu mládeže.

Usnesení KKE, které bylo dodáno velvyslanectví, uvádí:

"Opakované případy antikomunismu ve stále větším počtu zemí EU, pokusy vyhlásit 23. srpen jako den srovnávající komunismus s fašismem, jsou důkazem, že pomlouvačná antikomunistická hysterie je určovaná a organizovaná EU a buržoazní třídou v každé zemi.

Intenzita antikomunismu představuje nezbytný doplněk k protidělnickým opatřením, která byla přijata kapitálem v podmínkách zostření rozporů a prohlubující se krize kapitalismu. Kapitalisté jsou znepokojeni, že nejširší lidové síly v bývalých socialistických zemích s nostalgií vzpomínají na socialismus, který znaly, tváří v tvář bezvýchodné situaci kapitalismu, nezaměstnanosti, chudoby, bídy, rušení práv a výdobytků pracujících a lidu. Přesto jsou kapitalisté dvojnásob znepokojeni, protože komunisté, navzdory obtížím hrají vedoucí úlohu v organizaci lidového boje a zdůrazňují potřebu svržení kapitalistického barbarství a výstavby socialismu a komunismu.

KKE vyjadřuje svou solidaritu s Komunistickou stranou Slovenska a poskytne veškeré své úsilí při zvyšování tlaku tak, aby byla antikomunistická opatření zrušena a pronásledování na Slovensku a ve zbytku Evropy ustalo, a aby došlo k posílení boje za socialismus a komunismus."

Pokud jde o kriminalizaci politické činnosti prostřednictvím nových opatření, úředníci velvyslanectví odpověděli, že se jedná o "rozhodnutí suverénního státu", a použili známé provokativní tvrzení o údajných "40-leté diktatuře a totalitních režimech", zatímco se pokoušeli bagatelizovat antikomunistická opatření, která vstoupí v platnost, argumentem, že mají "symbolický charakter".