21. října 2011

Prohlášení tiskového oddělení Komunistické strany Řecka (KKE)

K organizovanému vražednému útoku vůči manifestaci PAME na náměstí Syntagma a k úmrtí odboráře z PAME (Militantní dělnické fronty) Dimitrise Kotzaridise

Při této příležitosti rozpoutali organizované skupiny s určitými příkazy a anarcho-fašisté útok Molotovovy koktejly, slzným plynem, omračujícími granáty a kamením, ve snaze rozptýlit obrovskou manifestaci pracujících a lidu na náměstí Syntagma, a to především v oblasti, kde byla soustředěna PAME. Výsledkem útoku je smrt odboráře z PAME, Dimitrise Kotzaridise (53 let), tajemníka sekce Viron svazu stavebních dělníků. Desítky dalších demonstrantů PAME bylo zraněno.

Nenávist lidí zahalených kapucou k dělnickému a lidovému hnutí a PAME vyjadřuje zuřivost sil, které slouží systému a buržoazní moci. Vláda na tom má obrovskou zodpovědnost. Operace k zastrašení, pomlouvání a potlačování dělnického a lidového hnutí má kořeny v státních strukturách, střediscích a službách. Historie to ukazuje a dnešní barbarský a vražedný útok to i dokazuje. Zahalení lidé, anarcho-autonomisté, fašisté nebo jak si říkají, se snažili dosáhnout toho, co nedokázaly udělat síly represe, vydírání a hrozeb: zastrašit lidi, aby se jim podřídili. Objektivně vyvstává, že tatáž centra provedla provokatérské vražedné vypálení Marfinu v den, kdy bylo odhlasováno memorandum, 5. května 2010.

Jejich cíl rozptýlit shromáždění PAME selhal. Stejně tak musí selhat plány vlády, mechanismů systému, stran plutokracie, jejichž cílem je zastrašit a potlačit proud lidového protiútoku, který přišel do ulic při 48-hodinové stávce.

KKE vyjadřuje smutek a soustrast rodině Dimitrise Kotzaridise, který padl v boji za spravedlivou věc dělnické třídy a lidu. Vyjadřuje svou solidaritu se zraněnými demonstranty, se všemi těmi, kteří bránili demonstraci pracujících a lidu od provokatérských skupin. Vyzývá lidi, aby se rázně postavili, bojovali společně s KKE, aby se sjednotili v odborech, v PAME a jiných radikálních organizacích, které bojují proti protilidové politice, moci monopolů. To je opoziční síla k stranám plutokracie, EU a MMF. To je síla lidu s cílem odrazit barbarská opatření, násilí a zastrašování ze všech represivních mechanismů. Lidé mohou svrhnout protilidovou politiku a moc.

Překlad: Komunistický svaz mládeže