16. října 2011

Sílí reakce pracujících proti nekončící protilidové ofenzívě

Příjem pracujících v soukromém a veřejném sektoru dostane novými opatřeními divoký úder. Cílem vlády, plutokracie a Trojky (pozn: Evropská komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond) je dramatické snížení platů. Nová opatření budou dále ořezávat platy zaměstnanců veřejného sektoru, kteří již ztratili ve stejnou dobu hodnotu 5 měsíčních platů na základě plánu nové platové struktury. Plat zaměstnanců ve veřejném sektoru bude snížen o částky v rozmezí od 20% do 50% a více! V soukromém sektoru se platy podle vzoru ubohé smlouvy v telekomunikačním podniku OTE budou ještě více srážet. Ruší se kolektivní smlouvy tak, aby byly mzdy v soukromém sektoru stlačeny značně pod hanebnou Národní dohodu o platech, což společně se škrty v dávkách zavádí bídné mzdy.

PAME (pozn: Militantní dělnická fronta - řecké třídní odborové hnutí) rozhodla o potřebě okamžitého stupňování boje nejen stávkou 19. října, ale také 48 hodinovou celostátní generální stávkou ve dnech 19. a 20. října, aby dělnická třída země dala rozhodnou odpověď vládním opatřením, která pohřbí jejich práva a životy.

Po celý týden jsou stávky v celém městském veřejném dopravním systému v plném proudu proti opatřením vlády, plutokracie a Trojky, což ochromuje veřejnou dopravu v Aténách. Ve stávce jsou obecní zaměstnanci, kteří celý týden vyvíjejí tlak nesbíráním odpadků v mnoha obcích, včetně Atén. Pracující v DEH (elektrárenská společnost) obsadili na dva dny budovu, kde jsou umístěny stroje tisknoucí účty za elektřinu, a v praxi tak blokovali tisk a odesílání další vládou oznámené daně z hlavy pracujícím, daně z nemovitosti, která bude zaslána s účtem za elektřinu. Výbušná je situace ve zdravotnictví, kde vláda oznámila vedle slučování nemocnic uzavření 50% lůžek ve veřejných nemocnicích a předání stovek nemocničních lůžek pro soukromé společnosti. Uskutečnily se okupace a přerušení práce v největších ústředních nemocnicích, jako je Všeobecná státní nemocnice, Ag. Savvas proti těmto plánům vlády. Námořníci pořádají v pondělí a úterý 48 hodinovou stávku. Ve stávce jsou rovněž zaměstnanci na finančních úřadech stejně jako na většině ministerstev a veřejných orgánech, přičemž obsazují budovy různých ministerstev. Stávkují různé části samostatně výdělečně činných, jako taxikáři a právníci. V posledním měsíci a půl školy, studenti a učitelé provádějí demonstrace a okupace kvůli nepřijatelné situaci, které rodiče, učitelé (učitelé stávkovali tento týden) čelí, kdy školy nemají knihy, a ministerstvo rozdává fotokopie místo knih. Také nedávné zákony pro školy a univerzity podporující a posilující na školách a fakultách obchodní činnost a nutí rodiče ještě více platit.

Významným příkladem činnosti PAME v tomto období byl návrat propuštěného dělníka v jedné ze tří největších průmyslových odvětví mlékárenského průmyslu. Propuštění tohoto dělníka šéfy skupiny v mlékárenském průmyslu MEVGAL se setkal s třídenní reakcí pracujících, kteří začali stávkovat ve dvou hlavních závodech v Aténách a Soluni. Takto jsou pracující vystaveni plánům zaměstnavatelů, nejen v případě tohoto propuštění, ale v případech stovek propouštění při slučování společnosti s jinou skupinou mlékárenského průmyslu. Návrat dělníka ukazuje cestu, ukazuje, že rozhodující zápas může zabránit protilidovým plánům na pracovištích, kde je určováno vše.

Tato činnost, která čelí zastrašování vlády a zaměstnavatelů, prohlašování stávek za nelegální a škodlivé, bude vystupňována do stávkové demonstrace PAME 19-20. října, do generální stávky.

Mezinárodní oddělení ÚV Komunistické strany Řecka (KKE)

Překlad: Komunistický svaz mládeže