22. listopadu 2011

Prohlášení tiskového oddělení ÚV KKE k imperialistickému zasahování v Sýrii

Komunistická strana Řecka (KKE) odsuzuje stupňování imperialistického zasahování v Sýrii, které je stejně jako v Libyi prosazováno pod záminkou "demokracie" a "svobody". Na této imperialistické intervenci můžeme vidět, jak překonávají veškeré hranice pokrytectví a cynismu ti, kteří se dovolávají "demokracie" a "svobody": protilidové monarchie v Perském zálivu, Turecko, které svou armádou okupuje polovinu Kypru, EU, kde v mnoha z jejích členských států jsou zakázány komunistické strany, USA, která čas od času nechává vzniknout nebo podporuje junty v různých koutech naší planety.

Turecko, Saúdská Arábie a Jordánsko spolu s USA a EU hrají obzvláště reakční roli. Nelze vyloučit, že se vojenský zásah proti Sýrii uskuteční přes tyto země.

Cílem těchto sil nejsou demokratická a lidová práva v Sýrii, jak ony tvrdí. Jejich cílem je kontrola surovin této oblasti, dopravních cest energií a zboží, podíl na trhu, oslabení ekonomického a politického vlivu, který mají v této oblasti ostatní soupeřící mocnosti, jako jsou Rusko a Čína.

Imperialistický vojenský zásah tak v Sýrii vyvolá značné materiální a lidské škody, a navíc zbaví palestinský lid stabilního spojence v boji, spojence antiimperialistického hnutí v oblasti, a dokonce připraví půdu pro imperialistický útok na Írán se záminkou jeho jaderného programu.

Značnou odpovědnost má řecká vláda (PASOK-ND-LAOS), stejně jako vlády ostatních zemí EU a NATO, které se tak či onak podílejí na imperialistických plánech proti Sýrii a Íránu.

Značnou odpovědnost mají také oportunistické síly, které ve jménu "levice" buď podporují imperialistické zasahování v Sýrii přímo, pod záminkou demokratických práv, nebo zachovávají v tomto klíčovém okamžiku pozice "stejné vzdálenosti", a předstírají, že nevidí imperialistické zasahování a protilidové plány, které jsou v tom obsaženy.

KKE vyjadřuje svou solidaritu s lidem a komunisty Sýrie a uznává, že právo rozhodnout o budoucnosti své země má pouze lid Sýrie, a to bez cizích rad a zásahů.

Vyzýváme řeckou vládu, aby tady a teď zastavila veškerou vojenskou spolupráci s Izraelem. Aby neposkytla území, přístavy a vzdušný prostor Řecka pro imperialistický útok proti Sýrii a Íránu, který povede lid Řecka a jiné národy našeho regionu do nebezpečných dobrodružství.

21. 11. 2011,  Tiskové oddělení ÚV KKE

Překlad: Komunistický svaz mládeže