26. února 2012

KS Řecka k „vyjádřením solidarity s řeckým lidem"

V mnoha zemích celého světa probíhají v poslední době demonstrace pod „deštníkem“ hesel „Solidaritu s Řeckem“ a „Všichni jsme Řekové“. Dělnická třída a lidová solidarita jsou mocné zbraně v boji národů. Ale dělníci se musí vypořádat s každou snahou je oklamat. 

Jaké Řecko potřebuje solidaritu? Řecko kapitalistů, kteří se snaží získat nové půjčky od EU a MMF, aby tak posílili ziskovost svého kapitálu, upevnili svoji pozici proti lidu, nebo Řecko dělnické třídy a dalších lidových vrstev, kteří trpí kvůli následkům kapitalistické krize, za niž nenesou zodpovědnost?

V mnoha z těchto událostí zůstává tento problém nejasným. A to je právě ono, protože existují snahy určitých sil (hlavně sociální demokracie, oportunistů Strany evropské levice a „Zelených“) používat mlhavě „solidarita s řeckým lidem“ k ututlání podpory, jakou v minulosti poskytovali Maastrichtské smlouvě i dalším Euro-smlouvám, samotné Evropské unii kapitálu, která je reakcionářská a není cesty, jak ji demokratizovat“, jak oni dokonce teď požadují.

Navíc existují snahy využít problém Řecka v soupeření mezi imperialisty, uvnitř i vně EU. 

Ano, dělníci v Řecku chtějí solidaritu dělníků Evropy i celého světa! Ale solidaritu s jejich bojem, s jejich stávkami, radikálními požadavky, s KKE a třídně orientovaným odborovým hnutím, s PAME, která je v první linii boje, a ne „solidaritu“, která hledá jak zachovat kapitalistické vykořisťování a utiskování dělníků.
Tiskové středisko ÚV KKE vydalo k tomuto problému následující prohlášení: 

»KKE vysílá zprávu všem dělníkům Evropy: Není pro vás nutné „stát se Řeky“ k tomu, abyste stanuli ruku v ruce s řeckým lidem. 

Vyzýváme vás, abyste se přidali k nám, na stejnou cestu za současná práva dělnické třídy a chudých lidových vrstev, k zadržení a svržení našeho společného nepřítele, diktaturu monopolů, Evropskou unii, strany, které jim slouží. 

Největším přispěním k boji národů Evropy i celého světa bude jeho svržení v každé zemi nebo skupině zemí, zespolečenštění monopolů, vyvázání se z NATO, spolu s mocí dělnické třídy.
Nejnovějším a nejsoučasnějším heslem, příhodnějším než kdy jindy, je „Dělníci všech zemí, spojte se!“«

Oddělení mezinárodních vztahů KKE, 21. února 2012