7. května 2012

Aleka Papariga k výsledkům řeckých voleb

V prvním prohlášení po oznámení volebních výsledků v neděli 6. května řekla generální tajemnice ÚV Komunistické strany Řecka (KKE) Aleka Papariga :"Volební výsledky rozhodně ukazují zvrat na politické scéně, jak jsme ji znali, přerušení rotace obou stran, PASOK (sociálně demokratická strana - poznámka KSM) a ND (Nová demokracie - řecká liberální pravicová strana). Přecházíme do přechodného období, kdy nastává pokus o vytvoření nové politické scény s novými formacemi, novými postavami se středo-pravou orientací, nebo na základě nové sociální demokracie, která bude mít ve svém jádru SYRIZu, (Koalice radikální levice, oportunistická formace, člen SEL) jejichž cílem bude zabránit rostoucí lidové radikalitě, která by věci vedla ke skutečnému převratu ve prospěch lidu. Bude snaha sestavit vládu buď z těchto voleb nebo z voleb následujících, vládu tvořenou ze všech stran, nebo vládu národní jednoty, nebo koaliční vládu zacílenou právě na prevenci vzniku většinového proudu, který by usiloval o změnu.

Obracíme se na členy strany, členy Komunistické mládeže Řecka (KNE), přátele, podporovatele, voliče, lidi, kteří spolupracují se stranou, všechny ty, kdo byli s námi v první linii hnutí a volebního boje a vyzýváme je, aby zůstali v první linii bojů i v příštích dnech, protože máme vážné a naléhavé problémy, které probíhají, jako jsou kolektivní vyjednávání, ochrana nezaměstnaných, bankrot fondů sociálního zabezpečení, nová opatření, jež činí 11,5-14,5 miliardy eur, které budou hrazeny z kapes lidu. Nemůžeme ztrácet čas. Lid nesmí ztrácet čas.

Naléháme na voliče PASOKu a ND, zejména na ty, kteří patří k dělnické třídě a ostatním lidovým vrstvám, aby byli v první linii společně s námi a dalšími bojovníky, v bojích na pracovištích, ve školách a na univerzitách, v sousedstvích. Oni jsou ti, kteří musí poskytnout nový impuls a masový charakter boji. Vyzýváme lidi, aby se nenechali oklamat snahou zamaskovat politický systém, který se uskuteční v následujících dnech a měsících. Výsledky voleb, a to navzdory skutečnosti, že hlasy byly rozptýleny v obou směrech, doprava a doleva, objektivně prokazují pozitivní tendence: že radikální změny zrají nebo dozrávají ve vědomí lidu, že hnutí skutečného svržení dozraje, a toto hnutí nebude daleko, nebo dokonce spíše nebude v opozici vůči politickým návrhům KKE týkajícím se bezprostředních problémů, za moc pracujících a lidu.

Považujeme za významnou, pozitivní a zároveň za zavazující pro další období tu skutečnost, že jsme sami konfrontovali pro-evropské, pro-unijní síly v jejich celku, bez ohledu na pozice, které měli ohledně memoranda, skutečnost, že jsme bojovali s cílem podpořit vlastní alternativní návrh, který reaguje na a uspokojuje zájmy lidu. Domníváme se, že tento návrh představuje významný závazek pro lidi a samozřejmě dodá nový impuls k lidovému boji. Cítíme, že naše odpovědnost a naše role ve vztahu k lidem a jejich problémům musí být posílena a věříme, ve skutečnosti jsme si jisti, že budeme i nadále nezastupitelnou silou, která hájí zájmy lidí.

Pokud jde o volební výsledek KKE: Samozřejmě ÚV vydá komplexní posouzení po prostudování výsledků jako celku a tendence voličů v jednotlivých regionech tak, aby se vyvodily kompletní závěry. Ale můžeme říci, že KKE doslova prošla přes překážky na obou stranách. Na jedné straně byl vztek, odpor, rozhořčení, které byly naprosto oprávněné, ale hlavně neměly zaměření, a na druhé straně byly iluze. Jak ukazují dosavadní výsledky, KKE mzaznamenala mírný nárůst. Samozřejmě bychom si přáli větší. Nicméně, musím říci, že ÚV a strana jako celek si nedělala žádné iluze, že hlasy KKE by se mohly zvýšit exponenciálně, protože výkon KKE ve volbách má především souvislost s vytvářením nejen militantního lidového hnutí, ale také s vytvářením silného většinového proudu, který se osvobodí od známých dilemat, ale také od obnovovaných iluzí.

KKE zveřejnila již v dostatečném předstihu před volbami a bez váhání, jaký postoj bude mít vůči jakékoliv vládě, která vzejde z voleb, ať už pravého středu, levého středu nebo "levicové", které již byly servírovány, nebo v případě vlády národní jednoty nebo vlády všech stran, které se projednávají nyní.

Objasňujeme naši pozici: Samozřejmě jsme si jisti, že ani PASOK ani ND nám neučiní návrh na spolupráci. Jsou si velmi dobře vědomi hlubokých rozdílů mezi námi. Ale rádi bychom odpověděli znovu na návrh týkajících se vlády levice, který SYRIZA opakovala po volbách. Odpovíme jasně bez ohledu na skutečnost, kterou můžeme všichni vidět, a to, že hlasy a mandáty nejsou dostatečné. Možná si SYRIZA myslí, že stačí, pokud se bude snažit získat podporu a hlasy od poslanců všech ostatních stran. Objasňujeme naši pozici: nadále říkáme ne spolupráci, protože v konečné analýze jsme nedospěli k této odmítavé pozici na základě našich ať už vysokých anebo nízkých očekávání ve výsledcích voleb.

Slyšeli jsme, že prezident SYRIZy žádá o schůzku a že chtějí vést tajné diskuse o programu koaliční vlády. Logicky, kdokoliv učinil návrh koaliční vlády, měl říct podrobně před volbami, co bude dělat v červnu, v červenci, v souvislosti s konkrétními otázkami atd., namísto obecných hesel a obecných odsuzování memoranda. Nebo alespoň měli být nyní připraveni. Co vlastně přesně chtějí? My jsme jen slyšeli o nějakých dávkách, které mohou být zajištěny nebo jiné podobné věci.

Nicméně vláda, bez ohledu na její složení, se musí vypořádat s celým spektrem problémů. Měla by nejen odsoudit memorandum, ale vrátit lidem výdobytky, které byly zrušeny před tím - protože většina výdobytků byla ztracena před memorandem - stejně jako mnoho dalších zrušených po memorandu. Vláda má spravovat všechno a ne pouze podporu v nezaměstnanosti, jak bylo uvedeno. Musí spravovat problematiku ekonomiky, postoj podnikatelských skupin vůči pracujícímu lidu, seznam privatizací přijatých již v minulých letech. Musí zpracovat problémy zahraniční politiky, jako jsou obecné závazky, které vyplývají z EU, NATO, ze strategického spojenectví s USA. Nemůže být vláda, která odtrhává, abstrahuje zahraniční politiku a pouze představuje balíček opatření na další den.

Aby KKE souhlasila s takovou vládou, musela by úplně otočit. Kotrmelec a ne pouze malý ústup, malé odbočení. Musela by udělat zásadní změnu své pozice. A především, by musela dělat nepřijatelné kompromisy, které by se dostaly do konfliktu se zájmy lidu. Možná, že lidé nemají zájem o ideologickou čistotu různých stran, ale strana, která všechny ty roky, od prvního okamžiku svého vzniku byla v první linii boje, nechce opustit tuto pozici, aby získala několik ministerstev. Lidé nepotřebují takový druh Komunistické strany Řecka ".

Překlad: Komunistický svaz mládeže

Výsledky řeckých voleb:

KKE - 8% (+1%)
ND - 19% (-15%)
PASOK - 13% (-31%)
SYRIZA - 17% (+12%)
Nezávislí řekové (odštěpek od ND) - 11% (+11%)
Zlatý úsvit (rasistická strana) - 7% (+7%)
Demokratická levice (odštěpek SYRIZy) - 6% (+6%)