10. června 2012

NATO a EU připravují krveprolití

Prohlášení nově zvoleného prezidenta Francie Francoise Hollanda otevřeně orientované na možnost nové vojenské intervence v Sýrii mají vzhledem k přípravě nového masakru národů, který je připravován ze strany NATO a EU v naší oblasti, objasňující vyznění.

Jeho odvolávání se na mezinárodní právo a Organizaci spojených národů slouží k zakrývání nestolení "zákona silnějšího" v "džungli" rozporů mezi imperialistickými mocnostmi a skupinami monopolů za kontrolu energetických zdrojů, obchodních sítí a podílů na trhu.

Všichni ti, včetně koalice SYRIZA, kteří prohlásili, že se zvolením F. Hollanda zavane v Evropě nový vítr, šíří iluze o tom, že EU je organizací, která může fungovat ve prospěch lidu, odhalují svůj charakter a musí za to nést před národy odpovědnost. Zkušenost ukazuje, že imperialistické organizace jako je NATO a EU nemohou být "humanizovány". Byly od svého vzniku nástrojem vykořisťování národů; válka, stejně jako kapitalismus, je součástí jejich DNA.

KS Řecka odsuzuje nové imperialistické plány proti syrskému lidu a zdůrazňuje, že lid Sýrie je jediný, který má právo rozhodovat o budoucnosti své země, bez doporučování a zahraničního vměšování.

Požadujeme zastavení všech forem spolupráce s Izraelem. Žádáme uzavření základny USA v Suda a obecně, aby nebylo poskytnuto řecké území, přístavy a vzdušný prostor pro vedení imperialistického útoku proti Sýrii a Iránu, které by přivedly lid Řecka a další národy oblasti do nebezpečného dobrodružství.

Překlad: Komunistický svaz mládeže