9. června 2012

Posílení KS Řecka určí postavení lidu den po skončení voleb

Generální tajemnice KS Řecka (KKE) Aleka Papariga na tiskové konferenci konané 5. června vyjádřila pozici Komunistické strany Řecka v předvečer voleb, které se budou konat 17. června.

Dilema "Euro anebo drachma", které prezentuje strana Nová demokracie stejně jako dilema "Memorandum anebo SYRIZIA" nastolené stranou SYRIZA, jsou obě falešné a zavádějící. Neodpovídají na reálná nebezpečí, kterým čelí řecký lid a kterému čelí národy Evropy v důsledku zhoršení kapitalistické krize v eurozóně.

Skutečné dilema zní: Protiofenzíva lidového hnutí anebo zchudnutí lidových vrstev.

Ať už bude po volbách ustavena jakákoli vláda, zintenzivní se útok na příjmy a práva většiny námezdně pracujících a živnostníků, s využitím zástěrky pár drobků poskytnutých sociálním skupinám, které se nacházejí v postavení krajní chudoby, přičemž i tyto drobky zmizí z důvodu všeobecných důsledků protilidové politiky.

Předběžné podmínky pro protiútok v den po volbách jsou následující:
Organizace pracujících na pracovištích;
Utváření lidových aliancí mezi dělnickou třídou, chudými živnostníky a drobnými zemědělci;
Příprava lidu na všechny možné scénáře a v první řadě na nekontrolovaný bankrot, aby bylo možné prakticky reagovat na masové zchudnutí a bídu;
Drastické změny v poměru sil v odborovém hnutí.

Ve chvíli, kdy budoucnost aktuální eurozóny je nejistá, bez ohledu na oběti řeckého lidu, příští vláda bude mít dvě možnosti:

a) Opětovné vyjednání dohody o úvěrech s věřiteli v rámci eurozóny, které povede k novým škrtům a k novému tvrdému memornadu.

b) Pokus o vystoupení z eurozóny s možným nekontrolovaným státním bankrotem.

SYRIZA se nedávno dožadovala politiky presidenta Spojených států Obamy. Pohled na vzestup nezaměstnanosti a chudoby ve Spojených státech, který vyvolal lidové protesty bez jasného cílového zaměření, je dostatečným pro učinění si závěrů. Je ovšem třeba věnovat maximální pozornost šíření "protiněmecké" rétoriky velkými médii USA, což je třeba vnímat současně s nepřítomností kategorického závazku ve vládním programu SYRIZY nepoužít základnu v Suda proti Sýrii a Iránu. Jedná se o program, který nepředkláda jako jasný cíl vlády ani zrušení strategické dohody s Izraelem a vystoupení z NATO.

Proti logice ND a SYRIZA KKE po volbách bude pokračovat a konkretizovat svoji linii boje, která zahrnuje následující cíle :

Odstoupení od smlouvy o úvěru a od memoranda, plnou a stabilní zaměstnanost, zdravotnictví a vzdělávání výlučně veřejné a zdarma, systém sociálního zabezpečení výlučně veřejný a všeobecný, 45 % daňovou sazbu pro rozdělené a nerozdělené zisky (...)

Vítězství lidu, suverenita lidu vyžaduje, aby lid měl ve svých rukách to, co vytváří, aby uchopil moc do svých rukou. To znamená, že velké bohatství, které se vytváří v této zemi a které je nyní přeměněno na zisky na trzích s akciemi, na bankovních depositech ve Švýcarsku, na investice na Balkáně a v Londýně, ve výrobě nových lodí v Číně, bude přímo vyžíváno k uspokojení potřeb lidu. To znamená moc a vládu, která nebude zavázána dohodami a plány všech mezinárodních aliancí mezi imperialistickými státy, EU, vojenskými organizacemi a paktem NATO. V takové vládě lidové moci bude mít KKE rozhodující a vůdčí úlohu.

Dále generální tajemnice KKE Aleca Papariga představila podrobnou platformu boje za organizaci lidového protiútoku, jež zahrnuje cíle zápasu týkající se příjmů, daní, ochrany nezaměstnaných, sociálního zabezpečení, důchodů, zdravotnictví, školství atd.

Překlad: Komunistický svaz mládeže