10. července 2012

250 dnů ve stávce! Tvrdá stávka řeckých ocelářů pokračuje

Dne 6. července, po 250 dnech stávky, schválili oceláři jednomyslně na shromáždění svých odborů další kroky svého tvrdého zápasu. Zpráva odborové rady byla jednomyslně schválena.

Na základě usnesení, které bylo jednomyslným rozhodnutím odborové rady, požádají ministerstvo práce o uspořádání tripartitního jednání k projednání jejich usnesení.

Kromě něho odbory zaslaly podniku samostatný dokument vyzývající k jednání. Místo a čas jednání budou upřesněny podnikem. Kromě toho odbory nabídnou jednání se všemi centry pracujících v Atice a žádají je o podpis svých požadavků a o přípravu podobného jednání s ministerstvem práce.

Charakteristickým byl pokus aparátu zaměstnavatelů narušit shromáždění zabráněním v účasti a výzvami přerušit boj. To se setkalo s pevnou odpovědí shromáždění pracujících a jeho rozhodnutím.
Zpráva na shromáždění

Předseda rady odborů Girgos Siphonios, předložil zprávu jménem rady a podotknul, že jednání odborů s ministerstvy spravedlnosti a práce nepřinesla žádný konkrétní pozitivní výsledek kromě sympatie s naším bojem a radou "ustoupit, zmírnit naše požadavky."

Dodal: "Během naší stávky se rychle šíří snížování platů kolektivními smlouvami na úrovni individuální i firemní. Byl posílen arzenál proti pracujícím. Zvýšilo se daňové drancování, nedostatek léků v nemocnicích, chudoba a bída. Je to doslova válka proti dělnické třídě. V této válce jsme my, oceláři, otevřeli nové cesty. Učinili jsme odvážný krok dále, mnohem dále ve srovnání s ostatními. To je náš úspěch, a představuje to velké vítězství. (...) Vedli jsme tento velký zápas a víme jak pokračovat, protože náš zápas není bitva, která zde končí. Musíme projít dlouhou cestu k vítězství. Musíme se zbavit průmyslníka Manesise a dalších, a převzít továrny a bohatství do našich rukou. Stávkující oceláři bezesporu dokázali, kdo jsou producenti bohatství, bez kterých "se všechna kola zastavují", a kdo je parazit."
Solidarita pracujících

Solidarita pracujících s oceláři pokračuje uvnitř i mimo Řecko. Hned po rozhodnutí o pokračování stávky delegace penzistů předala ocelářům3000 euro vybraných od různých svazů penzistů. Delegace odborového svazu učitelů v západní Atice jim předala 500 eur a PAME (řecké třídně orientované odbory, pozn. KSM) nabídla dva kamiony ovoce a zeleniny.

Překlad: Komunistický svaz mládeže