8. srpna 2012

Komunisté Řecka budou i nadále usilovně a důsledně bojovat za svržení kapitalistického barbarství

Komunistická strana Řecka (KKE) srdečně děkuje komunistickým stranám, komunistům a komunistkám a také nespočetným bojovníkům z celého světa, kteří vyjádřili svojí upřímnou solidaritu a podporu naší straně. Ocenili ostrý boj strany v průběhu dlouhého období - do i v období kapitalistické krize.

Naše strana bude i nadále zasluhovat jejich důvěru. Zesílí boj za dosažení zájmů dělnické třídy, lidových vrstev, za svržení kapitalistického barbarství, za socialismus. To diktuje náš cíl: likvidace vykořisťování člověka člověkem - stěžejní princip existence komunistických stran.

1. srpna 2012

Pracující v závodě "Řecké ocelárny" překazili plány zaměstnavatele a pokračují v zápase jinými formami boje

Řečtí oceláři vstupují hlavní branou závodu do práce po 9-ti měsíční stávce (po 272 dnech). Uskutečňují mítink, zvedají pěsti a drží karafiáty ve svých rukách. Provádějí rozhodnutí svého 20. Všeobecného shromáždění, které se konalo v sobotu. Toto shromáždění prohlásilo, že dělníci obnoví práci a budou pokračovat v boji jinými formami. Tedy opět překazili plány průmyslníka Manesise (vlastníka oceláren), který dal jasně najevo, že si přeje degradaci stávky a likvidaci odborové organizace. V tom byl plně podporován vládou, která do služeb průmyslníka dala státní potlačovací aparát.

Stávkující, spolu se všemi členy rady odborového svazu "Řeckých oceláren" v čele s předsedou odborů Giorgosem Sifoniosem vstoupili do brány koordinovaně a uspořádaně jako skuteční vítězové 9 měsíční stávky. Předtím zaměstnavatel předložil nehorázně urážlivé požadavky, s použitím sil pořádkové policie. Požadoval, aby dělníci vstupovali do továrny jeden po druhém, ukázali policii jejich průkazy totožnosti a museli čekat na svolení zaměstnavatele ke vstupu na území závodu. Rozhodnost ocelářů přinutila zaměstnavatele k ústupu. Síly pořádkové policie, stejně jako zbývající policejní síly byly stáhnuty a dělníci vstoupili do závodu sami a zamířili na svá pracoviště za potlesku a jásání přítomných: "Tato 9-měsíční stávka nebude zapomenuta", "Ocel je zakalena krví a potem, oceláři se nevzdají ","Boj, rozkol, svržení, oceláři razí cestu".

26. července 2012

Závěry z voleb ze 6. května 2012 a 17. června 2012

ÚV KKE se sešel 9. července 2012, aby prodiskutoval závěry z voleb a okamžité úkoly strany. ÚV vzal v úvahu diskusi, jež předcházela v orgánech základních organizací strany (ZOs) na setkáních s přáteli a příznivci strany, postřehy, poznámky a návrhy, a také závěry od orgánů a základních organizací (mládežnické) KNE. Závěry ÚV budou předloženy k diskusi a schválení v ZOs i v organizacích KNE. Diskuse ve straně a v KNE, a také s přáteli a příznivci, demonstrovaly, že navzdory ztrátám a negativnímu rozložení sil tu existuje houževnatost a odhodlání, pokud jde o zásah ve hnutí a vývoj, komplexní požadavky a potřeby lidí, jež narůstají, posilování organizací strany i KNE. ÚV vydává následující zhodnocení.

1. Dvoje volby, pořádané pouhý měsíc po sobě (6. května a 17. června) měly společné prvky i určité rozdíly, jež určovaly volební kritéria mezi prvními a druhými volbami. Oboje volby se konaly v podmínkách vleklé kapitalistické ekonomické krize, jež zostřila státní dluh. Zvládnutí státního dluhu mělo za následek Memorandum I. s cílem vnitřního snížení hodnoty pracovní síly. Poté následovalo Memorandum II. jako doplněk Smlouvy o půjčce, jež přineslo nové sestříhání dluhu a nové znehodnocení pracovní síly.

10. července 2012

250 dnů ve stávce! Tvrdá stávka řeckých ocelářů pokračuje

Dne 6. července, po 250 dnech stávky, schválili oceláři jednomyslně na shromáždění svých odborů další kroky svého tvrdého zápasu. Zpráva odborové rady byla jednomyslně schválena.

Na základě usnesení, které bylo jednomyslným rozhodnutím odborové rady, požádají ministerstvo práce o uspořádání tripartitního jednání k projednání jejich usnesení.

25. června 2012

První zhodnocení volebního výsledku ze 17. června 2012

ÚV KKE se sešel 18. června 2012 a prodiskutoval první zhodnocení výsledku voleb ze 17. června a vývoj po volbách. Postoj ÚV bude diskutován v základních organizacích strany, organizacích KNE (Komunistická mládež Řecka), na setkáních s příznivci, přáteli a s lidmi, kteří pracují po boku strany, aby shromažďovali názory, návrhy, postřehy týkající se obou voleb (květnových i červnových), což také stanoví okamžité úkoly strany.

A. Základní zhodnocení volebního výsledku