13. září 2011

Prohlášení Politického byra ÚV KKE ke kapitalistické ekonomické krizi a zadlužení

1. Bezprecedentní nárůst útoků na příjmy a práva, který lid právě zažívá, neodpovídá skutečné výši inflace a veřejného dluhu. Politická linie "průběžného memoranda" je implementována ve všech členských státech EU. To však vede lid jak k relativní, tak absolutní chudobě a zajišťuje levnější pracovní sílu; zrychluje akumulaci a koncentraci kapitálu. 

Hlubším cílem eskalace těchto protilidových útoků je posílení konkurenceschopnosti evropských monopolních skupin na mezinárodním kapitalistickém trhu, kde jde o evidentní vnitroimperialistickou soutěž. Všechny členské státy EU přispívají k Národnímu programu reforem a Paktu stability pomocí tvrdých protilidových závazků, na což se přímo zaměřují směrnice Europaktu.

5. září 2011

Protest KKE a KNE před velvyslanectvím Slovenska proti antikomunistickým opatřením na Slovensku

Dne 1. září uskutečnila delegace Komunistické strany Řecka (KKE) a Komunistické mládeže Řecka (KNE) protest před velvyslanectvím Slovenské republiky proti stupňující se antikomunistické ofenzívě v této zemi 20 let po svržení socialismu.

Delegace, která navštívila konzula Velvyslanectví, byla složená z Kostase Papadakise, člena sekretariátu ÚV KKE a člena Mezinárodního oddělení ÚV, Babise Agourakise člena ÚV KKE a europoslance, a Antonise Antanassiotise jménem "Demokratického shromáždění pro svobody lidu a solidaritu ".