24. listopadu 2011

22. den stávky v Řeckých ocelárnách

Když se stroje zastaví a všude se šíří třídní solidarita

Zoceleni tvrdým bojem, který vedou již 22 dní, a vyzbrojeni mnohostrannou a praktickou podporou pracujících z každého sektoru, pokračují dělníci "Řeckých oceláren" v Aspropyrgos na předměstí Atén svůj boj za okamžitý požadavek znovupřijetí 34 svých propuštěných kolegů. Ve svém usnesení vyzývají dělnickou třídu, chudé lidové vrstvy, aby je jakoukoliv možnou formou solidarity podpořili:

22. listopadu 2011

Prohlášení tiskového oddělení ÚV KKE k imperialistickému zasahování v Sýrii

Komunistická strana Řecka (KKE) odsuzuje stupňování imperialistického zasahování v Sýrii, které je stejně jako v Libyi prosazováno pod záminkou "demokracie" a "svobody". Na této imperialistické intervenci můžeme vidět, jak překonávají veškeré hranice pokrytectví a cynismu ti, kteří se dovolávají "demokracie" a "svobody": protilidové monarchie v Perském zálivu, Turecko, které svou armádou okupuje polovinu Kypru, EU, kde v mnoha z jejích členských států jsou zakázány komunistické strany, USA, která čas od času nechává vzniknout nebo podporuje junty v různých koutech naší planety.

Turecko, Saúdská Arábie a Jordánsko spolu s USA a EU hrají obzvláště reakční roli. Nelze vyloučit, že se vojenský zásah proti Sýrii uskuteční přes tyto země.

10. listopadu 2011

O probíhajícím vyjednávání o koalici v Řecku

Ochrana 6. splátky je záminkou k ospravedlnění zformování koaliční vlády PASOK-ND a dalších stran systému. Je to požadavek řecké plutokracie a EU. Jejich cílem není chránit lid, ale porobit jej a vést k ještě většímu masakru smlouvy o půjčce a memoranda o bankrotu.

V každém případě lidé na vlastní oči vidí nepokryté a nestoudné zásahy předáků EU a dalších mechanismů kapitálu, v souladu se stranami "jednosměrky EU", což KKE už dlouho odhaluje.

6. listopadu 2011

Upevnění a spojenectví s KKE - jediná nadějná perspektiva

Komunistická strana Řecka (KKE) v pátek večer na náměstí Syntagma před řeckým parlamentem pořádala velkou masovou demonstraci. Shromáždění se konalo několik hodin před hlasováním o důvěře vládě, kterého bylo touto vládou dosaženo (153 hlasy z 300 poslanců v parlamentu) se slibem, že od nynějška bude usilovat o širší shodu s dalšími buržoazními stranami, které přejí dohodnout se.

Hlavním řečníkem na velkém shromáždění KKE byla Aleka Papariga, generální tajemnice ÚV KKE, která mimo jiné zdůraznila:

1. listopadu 2011

Ne vydírání lidu referendem - Pryč s vládou - Okamžité volby

"Pryč s vládou. Okamžité volby. Ne nepokrytému vydírání a ideologickému zastrašování lidí. Vydírání neuspěje. Oznámení předsedy vlády ohledně referenda znamená, že je vytvořen rozsáhlý mechanismus přinucení lidu, jehož prostřednictvím vláda a EU využije veškeré dostupné prostředky, hrozby a provokace s cílem podmanit si dělnickou třídu a lidové vrstvy a dotlačit je k souhlasu s novou dohodou.

Referendum bude prováděno novým reakčním zákonem, plácajícím dohromady pozice KKE s pozicí ND (opoziční pravicová strana) a dalších stran, a to navzdory skutečnosti, že jsou diametrálně odlišné, zatímco strategie vlády je totožná se strategií ND, Laosu (krajně pravicová strana) a jejich dalších nohsledů. Okamžité volby. Dělnická třída a lidové vrstvy si je musí vynutit a přivítat je masovými mobilizacemi po celé zemi. Svou činností a hlasováním musí tvrdě udeřit proti buržoaznímu politickému systému, připravit půdu pro svržení protilidové politické linie, moci monopolů."

21. října 2011

Prohlášení tiskového oddělení Komunistické strany Řecka (KKE)

K organizovanému vražednému útoku vůči manifestaci PAME na náměstí Syntagma a k úmrtí odboráře z PAME (Militantní dělnické fronty) Dimitrise Kotzaridise

Při této příležitosti rozpoutali organizované skupiny s určitými příkazy a anarcho-fašisté útok Molotovovy koktejly, slzným plynem, omračujícími granáty a kamením, ve snaze rozptýlit obrovskou manifestaci pracujících a lidu na náměstí Syntagma, a to především v oblasti, kde byla soustředěna PAME. Výsledkem útoku je smrt odboráře z PAME, Dimitrise Kotzaridise (53 let), tajemníka sekce Viron svazu stavebních dělníků. Desítky dalších demonstrantů PAME bylo zraněno.

20. října 2011

Organizovaná odpověď na protilidové plány a provokační mechanismy

Centrum druhého dne obrovské 48 hodinové stávkové mobilizace bylo přeneseno na centrální náměstí řeckého hlavního města, náměstí Syntagma, kdeMilitantní dělnická fronta (PAME) organizovala obrovskou manifestaci - obklíčení řeckého parlamentu. A druhý den výrazně překonal účastí předchozí stávky. Množství a bojovnost představuje hodnotné pokračování prvního dne 48 hodinové stávky. Současně uvnitř parlamentu, po žádosti KKE, se konalo jmenovité hlasování o článcích vládního návrhu zákona, kterými budou prováděna nová protidělnická opatření.

Je nutné poznamenat, že pokusy provokatérských mechanismů, probíhající s tolerancí policie na okrajích lidové manifestace, obdržely bojovnou a organizovanou odpověď od dobře organizované ochrany PAME, která zahnala zpět zahalené provokatéry. Je příznačné, že demonstranti z PAME byli cílem vražedných útoků, když byl jeden demonstrant vážně zraněn po útoku anarcho-fašistických skupin. Dobře organizovaná ochrana PAME účinně odrazila provokatéry a dala bojovnou odpověď na snahy buržoazního mechanismu rozptýlit manifestaci.

19. října 2011

Obrovské stávkové manifestace PAME v Athénách a 70 dalších městech Řecka

V nebývalé moře statisíců lidí se přeměnila obrovská stávková manifestace PAME (Militantní dělnické fronty). Takto masovou manifestaci za poslední desetiletí Athény nepamatují. Tak začal první den 48 hodinové celostátní generální stávky. Všechny hlavní ulice v Athénách byly zablokovány po mnoho hodin obrovskými davy dělníků.

Masivní manifestace nebývalé velikosti a bojovnosti se konaly v mnoha městech po celém Řecku.

16. října 2011

Sílí reakce pracujících proti nekončící protilidové ofenzívě

Příjem pracujících v soukromém a veřejném sektoru dostane novými opatřeními divoký úder. Cílem vlády, plutokracie a Trojky (pozn: Evropská komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond) je dramatické snížení platů. Nová opatření budou dále ořezávat platy zaměstnanců veřejného sektoru, kteří již ztratili ve stejnou dobu hodnotu 5 měsíčních platů na základě plánu nové platové struktury. Plat zaměstnanců ve veřejném sektoru bude snížen o částky v rozmezí od 20% do 50% a více! V soukromém sektoru se platy podle vzoru ubohé smlouvy v telekomunikačním podniku OTE budou ještě více srážet. Ruší se kolektivní smlouvy tak, aby byly mzdy v soukromém sektoru stlačeny značně pod hanebnou Národní dohodu o platech, což společně se škrty v dávkách zavádí bídné mzdy.

PAME (pozn: Militantní dělnická fronta - řecké třídní odborové hnutí) rozhodla o potřebě okamžitého stupňování boje nejen stávkou 19. října, ale také 48 hodinovou celostátní generální stávkou ve dnech 19. a 20. října, aby dělnická třída země dala rozhodnou odpověď vládním opatřením, která pohřbí jejich práva a životy.

13. září 2011

Prohlášení Politického byra ÚV KKE ke kapitalistické ekonomické krizi a zadlužení

1. Bezprecedentní nárůst útoků na příjmy a práva, který lid právě zažívá, neodpovídá skutečné výši inflace a veřejného dluhu. Politická linie "průběžného memoranda" je implementována ve všech členských státech EU. To však vede lid jak k relativní, tak absolutní chudobě a zajišťuje levnější pracovní sílu; zrychluje akumulaci a koncentraci kapitálu. 

Hlubším cílem eskalace těchto protilidových útoků je posílení konkurenceschopnosti evropských monopolních skupin na mezinárodním kapitalistickém trhu, kde jde o evidentní vnitroimperialistickou soutěž. Všechny členské státy EU přispívají k Národnímu programu reforem a Paktu stability pomocí tvrdých protilidových závazků, na což se přímo zaměřují směrnice Europaktu.

5. září 2011

Protest KKE a KNE před velvyslanectvím Slovenska proti antikomunistickým opatřením na Slovensku

Dne 1. září uskutečnila delegace Komunistické strany Řecka (KKE) a Komunistické mládeže Řecka (KNE) protest před velvyslanectvím Slovenské republiky proti stupňující se antikomunistické ofenzívě v této zemi 20 let po svržení socialismu.

Delegace, která navštívila konzula Velvyslanectví, byla složená z Kostase Papadakise, člena sekretariátu ÚV KKE a člena Mezinárodního oddělení ÚV, Babise Agourakise člena ÚV KKE a europoslance, a Antonise Antanassiotise jménem "Demokratického shromáždění pro svobody lidu a solidaritu ".

30. června 2011

Generální stávka v Řecku: Velký úspěch PAME

Ve dnech 28. a 29. června se uskutečnila 48hodinová generální stávka v Řecku proti opatřením diktovaným tzv. trojkou (MMF, Evropská banka a EU). Stovky tisíc dělníků odpověděly na výzvu Militantní dělnické fronty (PAME) a zúčastnily se stávek i demonstrací v 65 městech Řecka. Přidali se i samostatní podnikatelé, malí rolníci, důchodci, přistěhovalci a studenti. Byly svedeny těžké bitvy u bran závodů a ramp lodí k obraně stávky, a aby kapitál pocítil dělnickou třídu tam, kde ho to nejvíce bolí. PAME také vyzvala dělníky k dalšímu odporu, aby tak daly organizovanou odpověď na předem připravené provokační akce, kterých využívají media a další síly k diskreditaci boje pracujících.

Hlavní demonstrace se konala v Aténách. Této manifestace se zúčastnila delegace ÚV KKE vedená jeho předsedkyní Alekou Paparigou. Dále následoval pochod ulicemi města, který byl zakončen na náměstí Omonia, kde zůstali protestující až do hlasování o balíčku nových protilidových opatření. Ten byl přijat odpoledne parlamentní většinou 155 hlasů PASOKu (řecká sociální demokracie). Parlamentní skupina KKE (Komunistická strana Řecka) hlasovala proti těmto opatřením jako celku a následně zamířila na demonstraci PAME, kde Aleka Papariga pronesla pozdrav zdůrazňující potřebu pokračovat v boji za porážku protilidových možností, které dává vláda, kapitál a EU.

26. června 2011

48hodinová stávka: odpověď na nová zastrašující dilemata vlády a EU

Na dny 28. - 29. června se připravuje dvoudenní generální stávka pracujících v Řecku proti podmínkám diktovaným monopoly a jejich aliancí EU, které způsobily současnou krizovou situaci. V prohlášení třídního odborového hnutí PAME se mimo jiné uvádí: "Neklesneme na kolena, neskloníme hlavy... Musíme rychle vstoupit do zápasu za přiblížení dne, kdy budeme trvale osvobozeni od třídního vykořisťování a útlaku. Pouze v tom případě budeme ochráněni a země bude trvale zachráněna od bankrotů, krizí, memorand, věřitelů a nezaměstnanosti... Vývoj a doba, kdy tato 48-hodinová stávka probíhá - její formy a její požadavky, činí tuto stávku jednou z nejvýznamnějších mobilizací posledních desetiletích v naší zemi."

Po třídenním jednání v parlamentu dosáhla v úterý 22. června pozměněná vláda vyslovení důvěry hlasy poslanců PASOKu. 155 členů parlamentu z 298, kteří se zúčastnili zasedání, dalo hlas důvěry vládě, zatímco 143 hlasovalo proti.

17. června 2011

Žádný souhlas s ruinováním lidu

Odpor proti sociálně a ekonomicky devastujícím dopadům kapitalistické krize vede do ulic pracující v řadě evropských zemí. Třídní boj jakožto nástroj obrany a protiútoku pracujících vůči moci vládnoucího kapitálu zesiluje. Dnes byla jeho projevem nejen odborová stávka v České republice, ale například i v Řecku, dovedenému vládou plutokracie až na kraj bankrotu. V Řecku probíhají masové protestní akce pracujících, jejichž organizování se aktivně účastní Komunistická strana Řecka a s ní politicky spojené třídně orientované odbory PAME. Jejich boj je inspirací i pro pracující a komunisty v naší zemi. Proto zařazujeme poznámkami doplněný překlad článku Komunistické strany Řecka.

Politický vývoj v Řecku postupuje rychle. Stabilní linie Komunistické strany Řecka (KKE) a třídně orientovaného hnutí pracujících, podle níž dělníci nejsou ani trochu zodpovědní za krizi, nýbrž je zodpovědný kapitál, a podle níž masový stávkový boj stovek tisíc dělníků, masové odmítnutí dělníků, nepřijímá ve jménu "vlastenectví" břemeno krize, tato linie vedla buržoazní třídu a její strany k provádění různých manévrů. Ve středu, zatímco byly v plném proudu masové stávkové demonstrace, v nichž hrála PAME hlavní úlohu, došlo k pokusu z iniciativy předsedy vlády na společnou vládu tvořenou sociálně-demokratickým PASOK a konzervativní Novou demokracií. Tento pokus neuspěl, což vedlo k premiérovu oznámení změn ve vládě. Komunistická strana Řecka odsoudila plány, které si kladou za cíl souhlas lidí s protilidovými opatřeními, a požadovala posílení lidového boje a volby. Odpoledne 16. června pořádá KKE demonstrace ve všech městech Řecka.

3. června 2011

Komunistická strana Řecka k bezpečnostní situaci

1. Úloha OSN ve světové bezpečnostní struktuře.

Máme za to, že imperialistická válka v Libyi je dalším prvkem, jenž demonstruje úlohu, jakou dnes hraje OSN. Ale než se budeme zabývat současnou situací, myslíme si, že stojí za zmínku podívat se na historický rozměr tohoto problému.

Je nutný plánovaný boj lidu

"Velká většina dělníků a lidu musí prohlásit vůči moci kapitálu toto: Nevěříme ničemu, co nám říkáte. My se přeskupujeme k vítězství v malých a velkých bitvách a nakonec celé válce," zdůraznila mimo jiné Aleka Papariga, když mluvila k masovému shromáždění KKE večer 25. května ve městě Larissa.

Generální tajemnice ÚV strany zdůraznila, že dnes jsou zapotřebí dynamičtější a lépe plánované boje dělnické třídy a lidu, stejně jako malá a velká vítězství. Ale mělo by být jasné, že musíme vést boj, kterýpovede ke svržení moci monopolů.

21. března 2011

Předzvěst imperialistické intervence v Libyi

Ve čtvrtek 10. března byl v Evropském parlamentu ratifikován nepřijatelný návrh, který provokativním způsobem legitimizuje výmluvy a podněcuje imperialistickou intervenci v Libyi. Je to návrh, který využívá jako záminku "demokratizaci" a vyzývá k poskytování humanitární pomoci a který navrhuje jako řešení vojenskou intervenci v Libyi. Podporuje také zavedení bezletové zóny a naléhá na EU, aby zasáhla všemi dostupnými prostředky a mimo jiné uznala a podporovala takzvanou "Prozatímní radu Libye". Chce pokračovat v podpoře imperialistických plánů s cílem rozdělit si kořist, jak to imperialisté dělali s Kaddáfího vládou až do současnosti. Tato pozice slouží imperialistickým zájmům v regionu, které jsou nebezpečné pro lid, a mají za cíl zajistit kapitalistickou ziskovost monopolních skupin. KKE hlasovala proti návrhu a zároveň odsoudila jej i záminky, které jsou uplatňovány.

Tento návrh byl také odhlasován europoslanci členských stran "Strany evropské levice" (SEL), mezi nimi i bývalým představitelem Die Linke a SEL a současným předsedou GUE-NGL L. Biskym a předsedou "Levicové strany" ve Francii, J. L. Melenchonem. Tímto hlasováním je opět prokázána nebezpečná role oportunismu pro dělnickou třídu a lidové zájmy, jakož i potřeba KS hrát v zostřované konfrontaci s nimi vedoucí úlohu. Protože politické síly nejsou posuzovány na základě svých názvů, nebo jak se sami definují. Jsou posuzovány podle svých postojů ve vztahu k buržoazní třídě a zájmům monopolů, a svých postojů ve vztahu ke kapitalistickému a imperialistickému barbarství, imperialistickým silám jako celku.

20. března 2011

NE gangsterské agresi imperialistů v Libyi

KKE odsuzuje vojenskou intervenci v Libyi, kterou rozpoutal mezinárodní imperialismus i za účasti Řecka, kdy v první řadě jdou francouzsko-britští řezníci s podporou USA. Toto je Evropská unie "demokracie a svobody, toto je "svobodný svět"!

Hanebné pokrytectví tvoří záminka imperialistů - včetně G. Papandreua, prezentovat své zájmy jako "humanitární", když je zjevné, že oni veřejně či skrytě spolupracují a udržují vztahy s autoritářskými a protilidovými vládami v Africe, na Středním Východě a jinde. Nemají žádnou legitimitu. Jejich zájmy se týkají ropy a plynu v Libyi a ne jeho lidu, který chtějí vykořisťovat, když dnes podporují opozici, místo Kaddáfího, který byl až do včerejška podporován všemi i G. Papandreuem.

11. března 2011

Prohlášení solidarity ÚV Komunistické strany Řecka ke Komunistické straně Čech a Moravy a antikomunismu

Komunistická strana Řecka odsuzuje provokativní machinace české vlády, která uvedla na půdu Parlamentu České republiky diskusi o zákazu Komunistické strany Čech a Moravy. Česká vláda, podpořená antikomunistickým postojem EU a kopírující její nepřijatelné antikomunistické postupy a zprávy různých antihistorických "výzkumných skupin" ustavených Evropskou unií a jejími členskými státy, ztotožňuje KSČM s fašistickými stranami a přistupuje komunismu jako ke "zločinecké ideologii".

Tyto machinace byly uvedeny do pohybu ihned poté, co antikomunistické síly vyhlásily za "hrdiny" ty, kdo bojovali v Československu proti socialistické moci jako tzv. "třetí odboj" a kteří dostávají za svoji kontrarevoluční práci sociální odměny. 

5. února 2011

Odsouzení eskalace antikomunistické hysterie ze strany EU

Prohlášení skupiny Komunistické strany Řecka (KKE) v Evropském parlamentu

Svržení kapitalismu je historická nutnost