11. října 2010

Stanovisko generální tajemnice ÚV KS Řecka Aleky Paparigy k návrhu resoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy o „boji proti extremismu"

Evropská unie a Rada Evropy se rozhodly nechat schválit v Parlamentním shromáždění Rady Evropy dne 5. října 2010 návrh resoluce, který odsuzuje lidi, kteří odporují monopolní politiku a bojují proti přístupu kapitálu. Tito lidé jsou obviněni z extremismu - to je termín, který zahrnuje všechno od politických postojů, hesel, demonstrací až po stávky.

Uvidíme, zda Parlamentní shromáždění bude Evropské unii dávat záminky a bude členské státy žádat o přijetí legislativy, která by mohla umožnit zákaz aktivity politických stran a dokonce zakázat i jejich účast ve volbách.