2. října 2005

Postoj KS Řecka ke straně evropské levice

Příčiny, proč se naše strana nepodílí na tomto projektu, jsou docela dobře známy; příčiny, které mají vztah k jejímu profilu a jejím vztahům i institucím Evropské unie, a samozřejmě k jejímu politickému a ideologickému programu.

Spolupráce a společné akce mezi komunistickými a dělnickými stranami, stejně jako se širšími antiimperialistickými silami, hnutími a stranami je nezbytnou podmínkou k rozvinutí bojů a ke zvrácení negativního rozložení sil v Evropě i ve zbytku světa. Tato spolupráce musí být obohacena, založena na respektování suverenity a rovnosti ve vztazích mezi stranami. To je nezbytné životně důležité. Na druhé straně je dle našeho názoru nebezpečné a zhoubné pro budoucnost i pro současný stav hnutí sestavování odlišných sil do jedné strany, jednotnou strukturou, hierarchií a“vedoucími“ stranami pod záštitou a se směrnicemi imperialistického centra, které se nazývá EU.