30. června 2011

Generální stávka v Řecku: Velký úspěch PAME

Ve dnech 28. a 29. června se uskutečnila 48hodinová generální stávka v Řecku proti opatřením diktovaným tzv. trojkou (MMF, Evropská banka a EU). Stovky tisíc dělníků odpověděly na výzvu Militantní dělnické fronty (PAME) a zúčastnily se stávek i demonstrací v 65 městech Řecka. Přidali se i samostatní podnikatelé, malí rolníci, důchodci, přistěhovalci a studenti. Byly svedeny těžké bitvy u bran závodů a ramp lodí k obraně stávky, a aby kapitál pocítil dělnickou třídu tam, kde ho to nejvíce bolí. PAME také vyzvala dělníky k dalšímu odporu, aby tak daly organizovanou odpověď na předem připravené provokační akce, kterých využívají media a další síly k diskreditaci boje pracujících.

Hlavní demonstrace se konala v Aténách. Této manifestace se zúčastnila delegace ÚV KKE vedená jeho předsedkyní Alekou Paparigou. Dále následoval pochod ulicemi města, který byl zakončen na náměstí Omonia, kde zůstali protestující až do hlasování o balíčku nových protilidových opatření. Ten byl přijat odpoledne parlamentní většinou 155 hlasů PASOKu (řecká sociální demokracie). Parlamentní skupina KKE (Komunistická strana Řecka) hlasovala proti těmto opatřením jako celku a následně zamířila na demonstraci PAME, kde Aleka Papariga pronesla pozdrav zdůrazňující potřebu pokračovat v boji za porážku protilidových možností, které dává vláda, kapitál a EU.

26. června 2011

48hodinová stávka: odpověď na nová zastrašující dilemata vlády a EU

Na dny 28. - 29. června se připravuje dvoudenní generální stávka pracujících v Řecku proti podmínkám diktovaným monopoly a jejich aliancí EU, které způsobily současnou krizovou situaci. V prohlášení třídního odborového hnutí PAME se mimo jiné uvádí: "Neklesneme na kolena, neskloníme hlavy... Musíme rychle vstoupit do zápasu za přiblížení dne, kdy budeme trvale osvobozeni od třídního vykořisťování a útlaku. Pouze v tom případě budeme ochráněni a země bude trvale zachráněna od bankrotů, krizí, memorand, věřitelů a nezaměstnanosti... Vývoj a doba, kdy tato 48-hodinová stávka probíhá - její formy a její požadavky, činí tuto stávku jednou z nejvýznamnějších mobilizací posledních desetiletích v naší zemi."

Po třídenním jednání v parlamentu dosáhla v úterý 22. června pozměněná vláda vyslovení důvěry hlasy poslanců PASOKu. 155 členů parlamentu z 298, kteří se zúčastnili zasedání, dalo hlas důvěry vládě, zatímco 143 hlasovalo proti.

17. června 2011

Žádný souhlas s ruinováním lidu

Odpor proti sociálně a ekonomicky devastujícím dopadům kapitalistické krize vede do ulic pracující v řadě evropských zemí. Třídní boj jakožto nástroj obrany a protiútoku pracujících vůči moci vládnoucího kapitálu zesiluje. Dnes byla jeho projevem nejen odborová stávka v České republice, ale například i v Řecku, dovedenému vládou plutokracie až na kraj bankrotu. V Řecku probíhají masové protestní akce pracujících, jejichž organizování se aktivně účastní Komunistická strana Řecka a s ní politicky spojené třídně orientované odbory PAME. Jejich boj je inspirací i pro pracující a komunisty v naší zemi. Proto zařazujeme poznámkami doplněný překlad článku Komunistické strany Řecka.

Politický vývoj v Řecku postupuje rychle. Stabilní linie Komunistické strany Řecka (KKE) a třídně orientovaného hnutí pracujících, podle níž dělníci nejsou ani trochu zodpovědní za krizi, nýbrž je zodpovědný kapitál, a podle níž masový stávkový boj stovek tisíc dělníků, masové odmítnutí dělníků, nepřijímá ve jménu "vlastenectví" břemeno krize, tato linie vedla buržoazní třídu a její strany k provádění různých manévrů. Ve středu, zatímco byly v plném proudu masové stávkové demonstrace, v nichž hrála PAME hlavní úlohu, došlo k pokusu z iniciativy předsedy vlády na společnou vládu tvořenou sociálně-demokratickým PASOK a konzervativní Novou demokracií. Tento pokus neuspěl, což vedlo k premiérovu oznámení změn ve vládě. Komunistická strana Řecka odsoudila plány, které si kladou za cíl souhlas lidí s protilidovými opatřeními, a požadovala posílení lidového boje a volby. Odpoledne 16. června pořádá KKE demonstrace ve všech městech Řecka.

3. června 2011

Komunistická strana Řecka k bezpečnostní situaci

1. Úloha OSN ve světové bezpečnostní struktuře.

Máme za to, že imperialistická válka v Libyi je dalším prvkem, jenž demonstruje úlohu, jakou dnes hraje OSN. Ale než se budeme zabývat současnou situací, myslíme si, že stojí za zmínku podívat se na historický rozměr tohoto problému.

Je nutný plánovaný boj lidu

"Velká většina dělníků a lidu musí prohlásit vůči moci kapitálu toto: Nevěříme ničemu, co nám říkáte. My se přeskupujeme k vítězství v malých a velkých bitvách a nakonec celé válce," zdůraznila mimo jiné Aleka Papariga, když mluvila k masovému shromáždění KKE večer 25. května ve městě Larissa.

Generální tajemnice ÚV strany zdůraznila, že dnes jsou zapotřebí dynamičtější a lépe plánované boje dělnické třídy a lidu, stejně jako malá a velká vítězství. Ale mělo by být jasné, že musíme vést boj, kterýpovede ke svržení moci monopolů.