20. září 2005

O roli komunistů v antiimperialistickém hnutí

V uplynulých dnech všichni pokrokoví lidé této planety si připomněli 60. výročí porážky fašismu, které mohlo být dosaženo díky sebeobětování desítek milionů komunistů a antifašistických bojovníků v celé Evropě. Nikdo nemá právo vymazat z paměti kohokoli tento vítězný den, který nám darovaly obrovské oběti především sovětského lidu. Mohlo k němu dojít na základě převahy socialistického politickoekonomického systému a také díky vedení VKS(b) v čele s J. V. Stalinem.

Žádné falšování historie nedokáže vymazat z paměti lidstva stalingradskou epopej, blokádu Leningradu, boj o Moskvu, bitvu v kurském oblouku, obranu Sevastopolu aj., nemůže očernit nesčetné oběti komunistů Sovětského svazu, Evropy a celého světa. Žádná rezoluce evropského parlamentu nemůže popřít vztyčení rudé vlajky na střeše německého Reichstagu, čin, který se stal symbolem vítězství socialismu nad fašismem. Ba co víc - tento čin ukázal, že ať již je útok imperialismu sebezuřivější, nemůže zastavit společenský vývoj vedoucí k socialismu.

15. září 2005