10. listopadu 2011

O probíhajícím vyjednávání o koalici v Řecku

Ochrana 6. splátky je záminkou k ospravedlnění zformování koaliční vlády PASOK-ND a dalších stran systému. Je to požadavek řecké plutokracie a EU. Jejich cílem není chránit lid, ale porobit jej a vést k ještě většímu masakru smlouvy o půjčce a memoranda o bankrotu.

V každém případě lidé na vlastní oči vidí nepokryté a nestoudné zásahy předáků EU a dalších mechanismů kapitálu, v souladu se stranami "jednosměrky EU", což KKE už dlouho odhaluje.

K odporu proti této neobyčejně nepřátelské alianci buržoazních stran lidé musí okamžitě sestavit vlastní všelidovou alianci a vést protiútok, naklást překážky a rozbít jejich reakcionářské plány. Tato otevřená vládní aliance ukazuje své potíže a strach ve vztahu k lidem, k jejich emancipaci a organizaci.

Lidé musí důvěřovat KKE a jasně uvidí, kde leží jejich zájmy a vyhlídky, aby tak odmítli vydírání a hrozby řecké buržoazie a jejích stran, které usilují o přeměnu svých vlastních slepých uliček na dilema, jež zastraší lid.

Kapitalistická krize v Řecku a v eurozóně se prohlubuje, konkurence uvnitř i vně EU se vyostřuje, a z tohoto důvodu strany i aparáty stupňují válku proti národům. Lidé by se neměli bát EU a monopolů, naopak musí využít jejich krizi a rozpory k boji proti nim. KKE vyzývá chudé lidové vrstvy, které dosud hlasovaly pro ND a PASOK, aby se přidaly k ní. Nesmíme ztrácet čas.

Nečekejte, netolerujte. Lidé, bděte!

Právě teď musí placení pracující, samostatně výdělečně činní, chudí zemědělci a mladí s rozhodností zvednout hlavy na pracovištích a v odvětvích, v lidových spolcích vyhlašovat odhodlání ukončit oběti ve prospěch kapitálu a na ochranu EU a eura!

Tiskové středisko ÚV KS Řecka (KKE), 7. listopad 2011