30. června 2011

Generální stávka v Řecku: Velký úspěch PAME

Ve dnech 28. a 29. června se uskutečnila 48hodinová generální stávka v Řecku proti opatřením diktovaným tzv. trojkou (MMF, Evropská banka a EU). Stovky tisíc dělníků odpověděly na výzvu Militantní dělnické fronty (PAME) a zúčastnily se stávek i demonstrací v 65 městech Řecka. Přidali se i samostatní podnikatelé, malí rolníci, důchodci, přistěhovalci a studenti. Byly svedeny těžké bitvy u bran závodů a ramp lodí k obraně stávky, a aby kapitál pocítil dělnickou třídu tam, kde ho to nejvíce bolí. PAME také vyzvala dělníky k dalšímu odporu, aby tak daly organizovanou odpověď na předem připravené provokační akce, kterých využívají media a další síly k diskreditaci boje pracujících.

Hlavní demonstrace se konala v Aténách. Této manifestace se zúčastnila delegace ÚV KKE vedená jeho předsedkyní Alekou Paparigou. Dále následoval pochod ulicemi města, který byl zakončen na náměstí Omonia, kde zůstali protestující až do hlasování o balíčku nových protilidových opatření. Ten byl přijat odpoledne parlamentní většinou 155 hlasů PASOKu (řecká sociální demokracie). Parlamentní skupina KKE (Komunistická strana Řecka) hlasovala proti těmto opatřením jako celku a následně zamířila na demonstraci PAME, kde Aleka Papariga pronesla pozdrav zdůrazňující potřebu pokračovat v boji za porážku protilidových možností, které dává vláda, kapitál a EU.