1. prosince 2008

Aktuální ideologicko-politické otázky mezinárodního komunistického hnutí

Je bez pochyb, že zvolené téma je velmi široké a mnohé může být dnes řečeno. Ve svém příspěvku se soustředím na 7 klíčových okruhů, které nás v Komunistické straně Řecka zaměstnávají v první řadě, ale také na ideologicko-politické rozpory charakterizující současné komunistické hnutí. 

Hodnocení současného světa