2. října 2005

Postoj KS Řecka ke straně evropské levice

Příčiny, proč se naše strana nepodílí na tomto projektu, jsou docela dobře známy; příčiny, které mají vztah k jejímu profilu a jejím vztahům i institucím Evropské unie, a samozřejmě k jejímu politickému a ideologickému programu.

Spolupráce a společné akce mezi komunistickými a dělnickými stranami, stejně jako se širšími antiimperialistickými silami, hnutími a stranami je nezbytnou podmínkou k rozvinutí bojů a ke zvrácení negativního rozložení sil v Evropě i ve zbytku světa. Tato spolupráce musí být obohacena, založena na respektování suverenity a rovnosti ve vztazích mezi stranami. To je nezbytné životně důležité. Na druhé straně je dle našeho názoru nebezpečné a zhoubné pro budoucnost i pro současný stav hnutí sestavování odlišných sil do jedné strany, jednotnou strukturou, hierarchií a“vedoucími“ stranami pod záštitou a se směrnicemi imperialistického centra, které se nazývá EU.

20. září 2005

O roli komunistů v antiimperialistickém hnutí

V uplynulých dnech všichni pokrokoví lidé této planety si připomněli 60. výročí porážky fašismu, které mohlo být dosaženo díky sebeobětování desítek milionů komunistů a antifašistických bojovníků v celé Evropě. Nikdo nemá právo vymazat z paměti kohokoli tento vítězný den, který nám darovaly obrovské oběti především sovětského lidu. Mohlo k němu dojít na základě převahy socialistického politickoekonomického systému a také díky vedení VKS(b) v čele s J. V. Stalinem.

Žádné falšování historie nedokáže vymazat z paměti lidstva stalingradskou epopej, blokádu Leningradu, boj o Moskvu, bitvu v kurském oblouku, obranu Sevastopolu aj., nemůže očernit nesčetné oběti komunistů Sovětského svazu, Evropy a celého světa. Žádná rezoluce evropského parlamentu nemůže popřít vztyčení rudé vlajky na střeše německého Reichstagu, čin, který se stal symbolem vítězství socialismu nad fašismem. Ba co víc - tento čin ukázal, že ať již je útok imperialismu sebezuřivější, nemůže zastavit společenský vývoj vedoucí k socialismu.

15. září 2005