5. září 2008

Bezpečnost, jakou nabízejí USA a NATO, je falešná

1. Krvavou válku v Jižní Osetii zahájila na žádost USA a NATO vláda Gruzie, která je pod jejich kontrolou, s využitím dobře známých rozporů mezi Gruzií a Ruskem. Byla to další epizoda ze série teroru zaviněného zesilováním rozporů mezi imperialistickými mocnostmi v široké oblasti, rozkládající se od severní Afriky k Antarktidě a od Balkánu po Kavkaz a Kaspické moře. 

Konkurence mezi USA, EU, Ruskem i dalšími regionálními mocnostmi v imperialistické pyramidě se rozvíjí s cílem zvýšit superzisky monopolů tím, že budou kontrolovat bohaté surovinové zdroje, ropovody a plynovody, trhy a sféry vlivu.