26. července 2012

Závěry z voleb ze 6. května 2012 a 17. června 2012

ÚV KKE se sešel 9. července 2012, aby prodiskutoval závěry z voleb a okamžité úkoly strany. ÚV vzal v úvahu diskusi, jež předcházela v orgánech základních organizací strany (ZOs) na setkáních s přáteli a příznivci strany, postřehy, poznámky a návrhy, a také závěry od orgánů a základních organizací (mládežnické) KNE. Závěry ÚV budou předloženy k diskusi a schválení v ZOs i v organizacích KNE. Diskuse ve straně a v KNE, a také s přáteli a příznivci, demonstrovaly, že navzdory ztrátám a negativnímu rozložení sil tu existuje houževnatost a odhodlání, pokud jde o zásah ve hnutí a vývoj, komplexní požadavky a potřeby lidí, jež narůstají, posilování organizací strany i KNE. ÚV vydává následující zhodnocení.

1. Dvoje volby, pořádané pouhý měsíc po sobě (6. května a 17. června) měly společné prvky i určité rozdíly, jež určovaly volební kritéria mezi prvními a druhými volbami. Oboje volby se konaly v podmínkách vleklé kapitalistické ekonomické krize, jež zostřila státní dluh. Zvládnutí státního dluhu mělo za následek Memorandum I. s cílem vnitřního snížení hodnoty pracovní síly. Poté následovalo Memorandum II. jako doplněk Smlouvy o půjčce, jež přineslo nové sestříhání dluhu a nové znehodnocení pracovní síly.

10. července 2012

250 dnů ve stávce! Tvrdá stávka řeckých ocelářů pokračuje

Dne 6. července, po 250 dnech stávky, schválili oceláři jednomyslně na shromáždění svých odborů další kroky svého tvrdého zápasu. Zpráva odborové rady byla jednomyslně schválena.

Na základě usnesení, které bylo jednomyslným rozhodnutím odborové rady, požádají ministerstvo práce o uspořádání tripartitního jednání k projednání jejich usnesení.