8. srpna 2012

Komunisté Řecka budou i nadále usilovně a důsledně bojovat za svržení kapitalistického barbarství

Komunistická strana Řecka (KKE) srdečně děkuje komunistickým stranám, komunistům a komunistkám a také nespočetným bojovníkům z celého světa, kteří vyjádřili svojí upřímnou solidaritu a podporu naší straně. Ocenili ostrý boj strany v průběhu dlouhého období - do i v období kapitalistické krize.

Naše strana bude i nadále zasluhovat jejich důvěru. Zesílí boj za dosažení zájmů dělnické třídy, lidových vrstev, za svržení kapitalistického barbarství, za socialismus. To diktuje náš cíl: likvidace vykořisťování člověka člověkem - stěžejní princip existence komunistických stran.

1. srpna 2012

Pracující v závodě "Řecké ocelárny" překazili plány zaměstnavatele a pokračují v zápase jinými formami boje

Řečtí oceláři vstupují hlavní branou závodu do práce po 9-ti měsíční stávce (po 272 dnech). Uskutečňují mítink, zvedají pěsti a drží karafiáty ve svých rukách. Provádějí rozhodnutí svého 20. Všeobecného shromáždění, které se konalo v sobotu. Toto shromáždění prohlásilo, že dělníci obnoví práci a budou pokračovat v boji jinými formami. Tedy opět překazili plány průmyslníka Manesise (vlastníka oceláren), který dal jasně najevo, že si přeje degradaci stávky a likvidaci odborové organizace. V tom byl plně podporován vládou, která do služeb průmyslníka dala státní potlačovací aparát.

Stávkující, spolu se všemi členy rady odborového svazu "Řeckých oceláren" v čele s předsedou odborů Giorgosem Sifoniosem vstoupili do brány koordinovaně a uspořádaně jako skuteční vítězové 9 měsíční stávky. Předtím zaměstnavatel předložil nehorázně urážlivé požadavky, s použitím sil pořádkové policie. Požadoval, aby dělníci vstupovali do továrny jeden po druhém, ukázali policii jejich průkazy totožnosti a museli čekat na svolení zaměstnavatele ke vstupu na území závodu. Rozhodnost ocelářů přinutila zaměstnavatele k ústupu. Síly pořádkové policie, stejně jako zbývající policejní síly byly stáhnuty a dělníci vstoupili do závodu sami a zamířili na svá pracoviště za potlesku a jásání přítomných: "Tato 9-měsíční stávka nebude zapomenuta", "Ocel je zakalena krví a potem, oceláři se nevzdají ","Boj, rozkol, svržení, oceláři razí cestu".

26. července 2012

Závěry z voleb ze 6. května 2012 a 17. června 2012

ÚV KKE se sešel 9. července 2012, aby prodiskutoval závěry z voleb a okamžité úkoly strany. ÚV vzal v úvahu diskusi, jež předcházela v orgánech základních organizací strany (ZOs) na setkáních s přáteli a příznivci strany, postřehy, poznámky a návrhy, a také závěry od orgánů a základních organizací (mládežnické) KNE. Závěry ÚV budou předloženy k diskusi a schválení v ZOs i v organizacích KNE. Diskuse ve straně a v KNE, a také s přáteli a příznivci, demonstrovaly, že navzdory ztrátám a negativnímu rozložení sil tu existuje houževnatost a odhodlání, pokud jde o zásah ve hnutí a vývoj, komplexní požadavky a potřeby lidí, jež narůstají, posilování organizací strany i KNE. ÚV vydává následující zhodnocení.

1. Dvoje volby, pořádané pouhý měsíc po sobě (6. května a 17. června) měly společné prvky i určité rozdíly, jež určovaly volební kritéria mezi prvními a druhými volbami. Oboje volby se konaly v podmínkách vleklé kapitalistické ekonomické krize, jež zostřila státní dluh. Zvládnutí státního dluhu mělo za následek Memorandum I. s cílem vnitřního snížení hodnoty pracovní síly. Poté následovalo Memorandum II. jako doplněk Smlouvy o půjčce, jež přineslo nové sestříhání dluhu a nové znehodnocení pracovní síly.

10. července 2012

250 dnů ve stávce! Tvrdá stávka řeckých ocelářů pokračuje

Dne 6. července, po 250 dnech stávky, schválili oceláři jednomyslně na shromáždění svých odborů další kroky svého tvrdého zápasu. Zpráva odborové rady byla jednomyslně schválena.

Na základě usnesení, které bylo jednomyslným rozhodnutím odborové rady, požádají ministerstvo práce o uspořádání tripartitního jednání k projednání jejich usnesení.

25. června 2012

První zhodnocení volebního výsledku ze 17. června 2012

ÚV KKE se sešel 18. června 2012 a prodiskutoval první zhodnocení výsledku voleb ze 17. června a vývoj po volbách. Postoj ÚV bude diskutován v základních organizacích strany, organizacích KNE (Komunistická mládež Řecka), na setkáních s příznivci, přáteli a s lidmi, kteří pracují po boku strany, aby shromažďovali názory, návrhy, postřehy týkající se obou voleb (květnových i červnových), což také stanoví okamžité úkoly strany.

A. Základní zhodnocení volebního výsledku

18. června 2012

Prohlášení Aleky Paparigy, generální tajemnice KKE, k výsledkům parlamentních voleb 17. června

"Volební výsledek je negativní pro lidi, kteří velmi trpěli hospodářskou krizí a opatřeními, která následovala - memorandy, smlouvami o úvěru, prováděcími zákony.

Lidé budou čelit závažným problémům a vývoji a ať bude vytvořena jakákoliv vláda, nesplní jejich očekávání. Právě naopak.

10. června 2012

NATO a EU připravují krveprolití

Prohlášení nově zvoleného prezidenta Francie Francoise Hollanda otevřeně orientované na možnost nové vojenské intervence v Sýrii mají vzhledem k přípravě nového masakru národů, který je připravován ze strany NATO a EU v naší oblasti, objasňující vyznění.

Jeho odvolávání se na mezinárodní právo a Organizaci spojených národů slouží k zakrývání nestolení "zákona silnějšího" v "džungli" rozporů mezi imperialistickými mocnostmi a skupinami monopolů za kontrolu energetických zdrojů, obchodních sítí a podílů na trhu.

9. června 2012

Posílení KS Řecka určí postavení lidu den po skončení voleb

Generální tajemnice KS Řecka (KKE) Aleka Papariga na tiskové konferenci konané 5. června vyjádřila pozici Komunistické strany Řecka v předvečer voleb, které se budou konat 17. června.

Dilema "Euro anebo drachma", které prezentuje strana Nová demokracie stejně jako dilema "Memorandum anebo SYRIZIA" nastolené stranou SYRIZA, jsou obě falešné a zavádějící. Neodpovídají na reálná nebezpečí, kterým čelí řecký lid a kterému čelí národy Evropy v důsledku zhoršení kapitalistické krize v eurozóně.

25. května 2012

Hněv vedený radikálními cestami přinese vždy něco lepšího: silnou Komunistickou stranu Řecka (KKE)

Podvodný proces přípravných mandátů k sestavení vlády trval týden. Proces, v němž se opakovaly řady matoucích a strach nahánějících dilemat jako pravice-levice, memorandum-antimemorandum, euro-drachma, úspornost-rozvoj. V neděli 13. 5., po uzavření procesu přípravných mandátů prvních tří stran k sestavení vlády, prezident republiky zahájil proces schůzek s politickými předáky. Po setkání s prezidentem republiky generální tajemnice ÚV KKE Aleka Papariga vydala následující prohlášení: 

„Ať vzejde před či po volbách jakákoli vláda - a podle našeho mínění spějeme k volbám - nezruší memorandum nebo úmluvu o půjčce, a co víc, nevymýtí následky těchto věcí. Evropou vane vítr, jak jsem řekla prezidentu republiky, ale tentokrát to je vítr bez obsahu. Žádné dodatky nebudou mít nic společného se zlepšením života lidu.

23. května 2012

16. května 2012

Stanovisko ÚV Komunistické strany Řecka k výsledkům voleb z 6. května 2012

Ústřední výbor Komunistické strany Řecka (KKE) na své schůzi přijal prvotní vyhodnocení výsledků voleb z 6. května 2012. Toto hodnocení se stane předmětem diskuse v orgánech a základních organizacích KKE. Strana bude dále diskutovat o výsledcích voleb s lidmi, kteří se stranou spolupracují, s jejími podporovateli a přáteli. Poté, co proběhne toto kolo diskuse a vyjádření názorů, ÚV strany přijme závěrečné hodnocení.

1. Volební výsledek vede k posílení tendence k renovaci politické scény, jež byla utvářena po tři desetiletí se střídáním stran Nové demokracie a PASOK u vlády, protože tyto vlády utrpěly těžkou porážku. Změna politické scény v té podobě, v jaké k ní s volebními výsledky došlo, neznamená žádný politický zvrat. V podmínkách oprávněné zlosti a pobouření převládla logika potrestání a iluze, že existují okamžitá řešení přinesená shůry a skrze vyjednávání. Nicméně volební výsledky ukazují kladnou tendenci, která se rýsuje, tendenci radikálního zvratu na úrovni moci tváří v tvář iluzím o jednoduchém řešení. Přes působivý úpadek strany Nová demokracie a strany PASOK nepřinášejí volební výsledky nové období v poměru sil mezi lidovými silami a mocí monopolů čili zvrat či "mírovou revoluci", jak se tvrdilo.

11. května 2012

Úvodní vystoupení A. Paparigy, generální tajemnice ÚV KKE, při tiskové konferenci 10. května 2012

Hodnocení Komunistické strany Řecka (KKE) se týká procedurálního klamání mandáty k pokusu o sestavení vlády, jež bylo součástí obecného plánu masové manipulace a odzbrojení lidí se zacílením na následující volby.

Proto, když byla KKE před volbami tázána, co by dělala v případě, že by dostala mandát k pokusu o zformování vlády, čestně a odvážně před lidmi prohlásila (bez ohledu na to, jaký dopad na hlasy by to mělo), že by okamžitě mandát odmítla. KKE uvedla, že se nebude účastnit žádné vlády pro buržoazní správu, s níž je objektivně spojeno protilidové východisko z krize. KKE si je velmi dobře vědoma pozice a praxe ostatních stran, že žádná z navrhovaných vlád, ať už ty ve prospěch "vyjednávání" [s EU a eurokapitálem, pozn. překladatele] či ty ve prospěch "dodatku" [k dohodám vyjednaným s EU, pozn. překladatele] a nového Memoranda nemůže vyřešit akutní problémy, ani se taková vláda nemůže vyjádřit potřeby lidu. To je obsah historické odpovědnosti, kvůli jehož vyvození nás Syriza kritizuje. My jí odpovídáme s tím, že to ona projevuje historicky nezodpovědný postoj vůči lidu.

10. května 2012

Pro trpící lid je "levicová" vláda "děravým záchranným člunem"

Představitel Syrizy, A. Tsipras, který 8. května na zkoušku obdržel mandát od prezidenta republiky k sestavení vlády a který začal s kontaktováním představitelů ostatních stran, se uchyluje k taktickým pletichám a kouskům pro titulky novin.

Představitel Syrizy telefonicky kontaktoval generální tajemnici ÚV KKE Aleku Paparigu a žádal ji o jednání v rámci svých rozhovorů s lídry stran o vytvoření vlády. Aleka Papariga odpověděla, že pro takové setkání neexistuje předmět k diskuzi.

7. května 2012

Aleka Papariga k výsledkům řeckých voleb

V prvním prohlášení po oznámení volebních výsledků v neděli 6. května řekla generální tajemnice ÚV Komunistické strany Řecka (KKE) Aleka Papariga :"Volební výsledky rozhodně ukazují zvrat na politické scéně, jak jsme ji znali, přerušení rotace obou stran, PASOK (sociálně demokratická strana - poznámka KSM) a ND (Nová demokracie - řecká liberální pravicová strana). Přecházíme do přechodného období, kdy nastává pokus o vytvoření nové politické scény s novými formacemi, novými postavami se středo-pravou orientací, nebo na základě nové sociální demokracie, která bude mít ve svém jádru SYRIZu, (Koalice radikální levice, oportunistická formace, člen SEL) jejichž cílem bude zabránit rostoucí lidové radikalitě, která by věci vedla ke skutečnému převratu ve prospěch lidu. Bude snaha sestavit vládu buď z těchto voleb nebo z voleb následujících, vládu tvořenou ze všech stran, nebo vládu národní jednoty, nebo koaliční vládu zacílenou právě na prevenci vzniku většinového proudu, který by usiloval o změnu.

Obracíme se na členy strany, členy Komunistické mládeže Řecka (KNE), přátele, podporovatele, voliče, lidi, kteří spolupracují se stranou, všechny ty, kdo byli s námi v první linii hnutí a volebního boje a vyzýváme je, aby zůstali v první linii bojů i v příštích dnech, protože máme vážné a naléhavé problémy, které probíhají, jako jsou kolektivní vyjednávání, ochrana nezaměstnaných, bankrot fondů sociálního zabezpečení, nová opatření, jež činí 11,5-14,5 miliardy eur, které budou hrazeny z kapes lidu. Nemůžeme ztrácet čas. Lid nesmí ztrácet čas.

26. února 2012

KS Řecka k „vyjádřením solidarity s řeckým lidem"

V mnoha zemích celého světa probíhají v poslední době demonstrace pod „deštníkem“ hesel „Solidaritu s Řeckem“ a „Všichni jsme Řekové“. Dělnická třída a lidová solidarita jsou mocné zbraně v boji národů. Ale dělníci se musí vypořádat s každou snahou je oklamat. 

Jaké Řecko potřebuje solidaritu? Řecko kapitalistů, kteří se snaží získat nové půjčky od EU a MMF, aby tak posílili ziskovost svého kapitálu, upevnili svoji pozici proti lidu, nebo Řecko dělnické třídy a dalších lidových vrstev, kteří trpí kvůli následkům kapitalistické krize, za niž nenesou zodpovědnost?

11. února 2012

Komunistická strana Řecka zavěsila na Akropoli transparenty se sloganem: Pryč s diktaturou monopolů a Evropské unie

Dva obrovské transparenty Komunistická strana Řecka (KKE) pověsila na skálu Akropole v neděli ráno, druhý den dvoudenní generální stávky. Stovky členů KKE s rudými vlajkami v rukách skandovaly hesla proti barbarským opatřením vlády, Evropské unie a plutokracie a vyzývaly lid k všeobecnému povstání a k připravenosti.

Tímto symbolickým činem vyzvala KKE dělnickou třídu, chudé lidové vrstvy a mládež ke vstupu do rozhodného boje pod heslem "Pryč s diktaturou monopolů a EU" a k požadavku rezignace vlády, vystoupení z EU a jednostranného odepsání dluhu lidovou mocí."

20. ledna 2012

Uvnitř kapitalistického systému není pro národy cesty z krize!

Výňatky z rozhovoru s generální tajemnicí ÚV KS Řecka (KKE) Alekou Paparigou v ranním programu (řecké) televizní stanice ANT1 (5. 1. 2012)

- Podle toho, co KKE navrhuje, je to strana, jež nevzhlíží k buržoazní moci. Neříká hlasujte pro nás, abychom utvořili vládu, a věci se změní. Co navrhujete, abychom se dostali z této slepé uličky?

9. ledna 2012

Nové oběti nebo bankrot a návrat k drachmě

Strany koaliční vlády a plutokracie zkoušejí změnit svoji bezvýchodnou situaci na dilema k vydírání lidu. Zatímco návrat lidí do 50. let minulého století pro ně znamená strategickou volbu, aby tak dělníci i samostatně výdělečně činní zaplatili nejen za krizi, ale i za budoucí ziskovost monopolů, mají tu drzost požadovat, aby lidé přijali toto prokletí k odvrácení již naplánovaného bankrotu, jenž je nevyhnutelný. Požadují, aby lidé spáchali sebevraždu a nechali se spoutat dilematem „euro nebo drachma?“, když přitom vědí, že euro se otřásá krizí a rozpory, jež zaplavují dravou alianci EU, a že totální bankrot Řecka nezávisí na lidu. Dokonce zkoušejí takto zatajit, že pro lid je cestou z krize vyvázání se z EU, s lidovou mocí, jež jednostranně smaže dluh. 

Už nelze ztrácet čas. Teď je požadavkem osvobození dělníků a samostatně vydělávajících osvobodit se od stran plutokracie a od EU, přidat se v boji ke KKE, aby tak mohla okamžitě vzniknout velká všelidová aliance s cílem zespolečenštit monopoly a vyvázat se z imperialistických organizací. To je cesta k prosperitě lidu.