25. května 2012

Hněv vedený radikálními cestami přinese vždy něco lepšího: silnou Komunistickou stranu Řecka (KKE)

Podvodný proces přípravných mandátů k sestavení vlády trval týden. Proces, v němž se opakovaly řady matoucích a strach nahánějících dilemat jako pravice-levice, memorandum-antimemorandum, euro-drachma, úspornost-rozvoj. V neděli 13. 5., po uzavření procesu přípravných mandátů prvních tří stran k sestavení vlády, prezident republiky zahájil proces schůzek s politickými předáky. Po setkání s prezidentem republiky generální tajemnice ÚV KKE Aleka Papariga vydala následující prohlášení: 

„Ať vzejde před či po volbách jakákoli vláda - a podle našeho mínění spějeme k volbám - nezruší memorandum nebo úmluvu o půjčce, a co víc, nevymýtí následky těchto věcí. Evropou vane vítr, jak jsem řekla prezidentu republiky, ale tentokrát to je vítr bez obsahu. Žádné dodatky nebudou mít nic společného se zlepšením života lidu.

23. května 2012

16. května 2012

Stanovisko ÚV Komunistické strany Řecka k výsledkům voleb z 6. května 2012

Ústřední výbor Komunistické strany Řecka (KKE) na své schůzi přijal prvotní vyhodnocení výsledků voleb z 6. května 2012. Toto hodnocení se stane předmětem diskuse v orgánech a základních organizacích KKE. Strana bude dále diskutovat o výsledcích voleb s lidmi, kteří se stranou spolupracují, s jejími podporovateli a přáteli. Poté, co proběhne toto kolo diskuse a vyjádření názorů, ÚV strany přijme závěrečné hodnocení.

1. Volební výsledek vede k posílení tendence k renovaci politické scény, jež byla utvářena po tři desetiletí se střídáním stran Nové demokracie a PASOK u vlády, protože tyto vlády utrpěly těžkou porážku. Změna politické scény v té podobě, v jaké k ní s volebními výsledky došlo, neznamená žádný politický zvrat. V podmínkách oprávněné zlosti a pobouření převládla logika potrestání a iluze, že existují okamžitá řešení přinesená shůry a skrze vyjednávání. Nicméně volební výsledky ukazují kladnou tendenci, která se rýsuje, tendenci radikálního zvratu na úrovni moci tváří v tvář iluzím o jednoduchém řešení. Přes působivý úpadek strany Nová demokracie a strany PASOK nepřinášejí volební výsledky nové období v poměru sil mezi lidovými silami a mocí monopolů čili zvrat či "mírovou revoluci", jak se tvrdilo.

11. května 2012

Úvodní vystoupení A. Paparigy, generální tajemnice ÚV KKE, při tiskové konferenci 10. května 2012

Hodnocení Komunistické strany Řecka (KKE) se týká procedurálního klamání mandáty k pokusu o sestavení vlády, jež bylo součástí obecného plánu masové manipulace a odzbrojení lidí se zacílením na následující volby.

Proto, když byla KKE před volbami tázána, co by dělala v případě, že by dostala mandát k pokusu o zformování vlády, čestně a odvážně před lidmi prohlásila (bez ohledu na to, jaký dopad na hlasy by to mělo), že by okamžitě mandát odmítla. KKE uvedla, že se nebude účastnit žádné vlády pro buržoazní správu, s níž je objektivně spojeno protilidové východisko z krize. KKE si je velmi dobře vědoma pozice a praxe ostatních stran, že žádná z navrhovaných vlád, ať už ty ve prospěch "vyjednávání" [s EU a eurokapitálem, pozn. překladatele] či ty ve prospěch "dodatku" [k dohodám vyjednaným s EU, pozn. překladatele] a nového Memoranda nemůže vyřešit akutní problémy, ani se taková vláda nemůže vyjádřit potřeby lidu. To je obsah historické odpovědnosti, kvůli jehož vyvození nás Syriza kritizuje. My jí odpovídáme s tím, že to ona projevuje historicky nezodpovědný postoj vůči lidu.

10. května 2012

Pro trpící lid je "levicová" vláda "děravým záchranným člunem"

Představitel Syrizy, A. Tsipras, který 8. května na zkoušku obdržel mandát od prezidenta republiky k sestavení vlády a který začal s kontaktováním představitelů ostatních stran, se uchyluje k taktickým pletichám a kouskům pro titulky novin.

Představitel Syrizy telefonicky kontaktoval generální tajemnici ÚV KKE Aleku Paparigu a žádal ji o jednání v rámci svých rozhovorů s lídry stran o vytvoření vlády. Aleka Papariga odpověděla, že pro takové setkání neexistuje předmět k diskuzi.

7. května 2012

Aleka Papariga k výsledkům řeckých voleb

V prvním prohlášení po oznámení volebních výsledků v neděli 6. května řekla generální tajemnice ÚV Komunistické strany Řecka (KKE) Aleka Papariga :"Volební výsledky rozhodně ukazují zvrat na politické scéně, jak jsme ji znali, přerušení rotace obou stran, PASOK (sociálně demokratická strana - poznámka KSM) a ND (Nová demokracie - řecká liberální pravicová strana). Přecházíme do přechodného období, kdy nastává pokus o vytvoření nové politické scény s novými formacemi, novými postavami se středo-pravou orientací, nebo na základě nové sociální demokracie, která bude mít ve svém jádru SYRIZu, (Koalice radikální levice, oportunistická formace, člen SEL) jejichž cílem bude zabránit rostoucí lidové radikalitě, která by věci vedla ke skutečnému převratu ve prospěch lidu. Bude snaha sestavit vládu buď z těchto voleb nebo z voleb následujících, vládu tvořenou ze všech stran, nebo vládu národní jednoty, nebo koaliční vládu zacílenou právě na prevenci vzniku většinového proudu, který by usiloval o změnu.

Obracíme se na členy strany, členy Komunistické mládeže Řecka (KNE), přátele, podporovatele, voliče, lidi, kteří spolupracují se stranou, všechny ty, kdo byli s námi v první linii hnutí a volebního boje a vyzýváme je, aby zůstali v první linii bojů i v příštích dnech, protože máme vážné a naléhavé problémy, které probíhají, jako jsou kolektivní vyjednávání, ochrana nezaměstnaných, bankrot fondů sociálního zabezpečení, nová opatření, jež činí 11,5-14,5 miliardy eur, které budou hrazeny z kapes lidu. Nemůžeme ztrácet čas. Lid nesmí ztrácet čas.