1. prosince 2008

Aktuální ideologicko-politické otázky mezinárodního komunistického hnutí

Je bez pochyb, že zvolené téma je velmi široké a mnohé může být dnes řečeno. Ve svém příspěvku se soustředím na 7 klíčových okruhů, které nás v Komunistické straně Řecka zaměstnávají v první řadě, ale také na ideologicko-politické rozpory charakterizující současné komunistické hnutí. 

Hodnocení současného světa

24. října 2008

KKE ke krizi v mezinárodní ekonomice

Krizové jevy v ekonomice USA a členských států EU, které se provalily ve formě tendencí ke krachu ve finančním sektoru, jsou projevem anarchistického kapitalistického vývoje. Úpadek a parazitismus současného hospodářství jsou způsobeny soukromým a akciovým charakterem vlastnictví zejména soustředěných výrobních prostředků, které jsou předmětem nákupu a prodeje akcií (spekulativních cenných papírů slibujících budoucí zisky) prováděných prostřednictvím bank, pojišťoven, burz apod.

Krizové jevy jsou a budou nevyhnutelným osudem všech kapitalistických ekonomik. To dokazuje, že kapitalismus není všemocný. Není zde žádná politika řízení vedoucí k záchraně jeho vrozeného úpadku, bez ohledu na to, zda by stát vyplatil dluhy zadlužených bank nebo jiných společností, nebo nechal na trhu, aby rozhodl o tom, jak jim pomoci v nouzi, nebo je nechat padnout.

5. září 2008

Bezpečnost, jakou nabízejí USA a NATO, je falešná

1. Krvavou válku v Jižní Osetii zahájila na žádost USA a NATO vláda Gruzie, která je pod jejich kontrolou, s využitím dobře známých rozporů mezi Gruzií a Ruskem. Byla to další epizoda ze série teroru zaviněného zesilováním rozporů mezi imperialistickými mocnostmi v široké oblasti, rozkládající se od severní Afriky k Antarktidě a od Balkánu po Kavkaz a Kaspické moře. 

Konkurence mezi USA, EU, Ruskem i dalšími regionálními mocnostmi v imperialistické pyramidě se rozvíjí s cílem zvýšit superzisky monopolů tím, že budou kontrolovat bohaté surovinové zdroje, ropovody a plynovody, trhy a sféry vlivu.

3. dubna 2008