6. listopadu 2011

Upevnění a spojenectví s KKE - jediná nadějná perspektiva

Komunistická strana Řecka (KKE) v pátek večer na náměstí Syntagma před řeckým parlamentem pořádala velkou masovou demonstraci. Shromáždění se konalo několik hodin před hlasováním o důvěře vládě, kterého bylo touto vládou dosaženo (153 hlasy z 300 poslanců v parlamentu) se slibem, že od nynějška bude usilovat o širší shodu s dalšími buržoazními stranami, které přejí dohodnout se.

Hlavním řečníkem na velkém shromáždění KKE byla Aleka Papariga, generální tajemnice ÚV KKE, která mimo jiné zdůraznila:

"Pryč s vládou a stranami, které slouží plutokracii, jakož i těmi stranami, které úmyslně podporují iluze mezi lidmi, že další vláda s účastí těchto stran bude řešit problém. Nechceme skrývat před nikým, že třídní boj musí být zaměřen na jeden cíl: získání moci dělnické třídy - moci, která slouží pracujícím a ostatním lidovým vrstvám. Lžou, že jsou nuceni dohodnout se o půjčce před volbami. Požadujeme úřednickou vládu a za 20 dní volby, takže lidé budou mít možnost vyjádřit svou vůli svým hlasováním. Kontrolovaný bankrot již byl dohodnut, zatímco existuje možnost vážného nekontrolovaného bankrotu, tomu nebylo zabráněno balíčky dohodnutými s EU, ani středolevou či středopravou spoluprací."

S odkazem na příští volby Aleka Papariga poznamenala, že se budou konat v atmosféře bezprecedentního zastrašování pod hrozbou nekontrolovaného bankrotu v případě neschválení balíčků EU, v atmosféře intenzivního antikomunismu a provokací, fyzických útoků na komunisty a bojovníky - což jsou prostředky uvést lid do pozice prosebníka. Bude probíhat vydírání, aby komunisté změnili orientaci a stali se stranou tohoto systému. Podpora a financování antikomunistické propagandy a provokatérů, kteří budou provádět špinavou práci tak, aby buržoazní strany nebyly oficiálně odkryty. Komunisté však nemohou být zlomeni.

Připomněla, že dluhy vznikly na úkor lidu, že peníze, které jsou nabízeny, jsou zase vytvořeny úsilím lidí. Díky krizi dochází k ohrožujícím konfliktům mezi členskými státy a obchodními skupinami v této dravé alianci. Jsou ohroženi rozkolem uvnitř buržoazní třídy. Dokonce se bojí možného hospodářského zotavení, protože to bude slabé a bude obsahovat možnost nového propuknutí krize.

Existují rozpory mezi vedoucími imperialistickými silami v EU o tom, jak řešit zadlužení Španělska a Itálie, aby nedošlo k ohrožení Francie. Tyto rozpory mezi buržoazními mocnostmi uvnitř EU i mimo ni vedou k odstředivému pohybu. Upozornila i na zastrašování pracujících, že vyloučení z EU bude pro ně smrtelné nebezpečí.

Žádná buržoazní politická moc (liberální, sociálnědemokratická, nebo "levice") není pro lid řešením, pokud se nerozejde s průmyslovými, bankovními, loďařskými a obchodními monopoly, kapitalistickým vlastnictvím a jeho státními institucemi a mezinárodními aliancemi. Odmítla oportunistický návrh na jednotnou "levicovou vládu" jako podřízení se dělníků buržoazní třídě, maloburžoazních lidových vrstev monopolům.

Místo národní suverenity vyzývá Komunistická strana Řecka k lidové suverenitě. Všechno bohatství bylo v této zemi vytvořeno rukama a mozky pracujících a musí zůstat v jejich rukách. Jinak nelze plánovat a zajišťovat práci pro všechny. Všechny politické síly, které ukazují EU jako jedinou možnou cestu, se musí omluvit za to, že vyzývaly lid k obětem a slibovali pozdější prosperitu.

Dále vyzvala lid k lidovému vlastnictví koncentrovaných výrobních prostředků v průmyslu, zespolečenštění pozemkového vlastnictví, velkých podniků v zemědělství a v obchodním odvětví. Jedině lidové hospodářství může zajistit suverenitu lidu a skutečné vystoupení z imperialistických aliancí EU a NATO. Posílit a spojit se s KKE s perspektivou, která jedině může přinést naději: "Vystoupení z EU a odmítnutí dluhu lidovou mocí"