16. ledna 2007

Návštěva prezidenta České republiky

Dnes v 10.30 hodin se koná na výzvu aténských organizací Komunistické strany Řecka (KKE) a Komunistické mládeže Řecka (KNE) protestní shromáždění na náměstí Národního odboje, na němž bude vyjádřen nesouhlas a odsouzeno rozhodnutí aténské městské rady (odhlasováno PASOK a ND) ocenit prezidenta ČR, a to právě ve chvíli, kdy vláda jeho země postavila mimo zákon KSM. Václav Klaus, který je od včera na oficiální návštěvě Řecka, plně podporuje svou reakční politikou tento krok.V této souvislosti předali včera představitelé KS Řecka protestní petici na ambasádě ČR v Aténách, zatímco probíhala demonstrace před rektorátem Aténské univerzity. 

„Zákaz činnosti KSM České republiky není bleskem z čistého nebe ani se nejedná o izolovaný, ojedinělý akt. Jde o další opatření v rámci reakčního, antikomunistického postupu, je součástí řady iniciativ a rozhodnutí EU, jež usilují o legalizaci antikomunizmu coby její oficiální ideologie. Prostřednictvím antikomunistických memorand, rezolucí, přepisováním historie, ztotožňováním nacizmu s komunizmem, zákazy, pronásledováním a vězněním komunistů, prostřednictvím celé řady překážek kladených jejich činnosti, se snaží vymazat z paměti lidí vzpomínky na zápas a oběti položené komunisty na oltář pokroku lidstva. Ve stejnou chvíli v celé řadě zemí jsou fašisté a nacisté představováni jako osvoboditelé, jejich spolupracovníci jako hrdinové.

Imperialisté dobře vědí, že útoky na komunisty a kladením překážek jejich činnosti oslabují samotné dělnické hnutí, jeho ideologii. Tím je pak snadnější přijmout a aplikovat protilidová opatření, vést imperialistické války, přinášet reakční změny v pracovních vztazích (pracovním právu) v systému sociálního a zdravotního pojištění, ve vzdělání, posílit státní a zaměstnavatelský nátlak. Historie všude ukazuje (také v naší zemi), že zákazy a pronásledování těch, kteří si kladou otázky, pochybují a bojují za svůj názor, jsou předzvěstí vystupňování násilí a vykořisťování ze strany kapitálu. 

Náš lid velmi dobře zná, co se vždy skrývalo za antikomunizmem. Ve jménu vypořádání se s „nebezpečím komunizmu“ následovala pronásledování, zákazy, diktatury, vězení, exil, popravy nejenom komunistů, ale také ostatních bojujících za demokracii a lidská práva. Proto vyzýváme každého pracujícího, mládež, každého demokrata, jenž usiluje o lepší život, aby přehradil prostřednictvím svých skutků a aktivit cestu pronásledovatelům komunistických idejí.“ 

Za skandování hesla „Ne poctám pro komunistobijce“ „přivítali“ včera odpoledne před budovou rektorátu Aténské univerzity stovky studentů - na základě rozhodnutí studentských organizací - prezidenta České republiky Václava Klause, jemuž byl zmíněnou univerzitou na Právnické fakultě udělen titul čestného doktora ekonomických a politických věd. 

Transparenty shromážděných studentů nesly nápisy s jednoznačnými vzkazy: „Václav Klaus je nežádoucí osobou v Řecku". "Zákaz KSM vám neprojde". "Solidarita a podpora“. Na včerejší demonstraci střídalo jedno heslo na podporu KSM další. Pro včerejší protestní akt bylo charakteristické velmi bojovné klima. „Kupředu lide, neshýbej hlavu“ „Solidarita a zápas lidu!“ skandovali mladí. Přesně ve chvíli, kdy prezident České republiky procházel prostranstvím před rektorátem, houstla intenzita hesel a skandování a demonstrace získala opravdu velmi bojovnou náladu: „Antikomunismus vám neprojde, lidé to nedovolí.“ 

Ihned poté představitelé studentských organizací předali rezoluci oficiálnímu doprovodu prezidenta ČR, ve kterém bylo mimo jiné zdůrazněno: "V tak zvaně demokratické EU platí, že ti, kteří zastávají a bojují za radikálně odlišný svět, proti vykořisťování a zbídačování, všichni, kdo bojují za zlepšení životních podmínek lidí a mládeže, za kvalitní vzdělání pro všechny, za mír, nemají v této organizaci snad místo. Představují nepřátele, kteří musí být umlčeni, jejich názory musí být zakázány, jejich činnosti zabráněno. Stojíce proti nepřijatelným zákazům masových organizacích, vyjadřujeme solidaritu KSM a mládeži České republiky!“ 

Protest předaný české ambasádě - dopis prezidentu České republiky předali představitelé KS Řecka 

Protestní akt proti stupňování útočnosti namířené proti českým komunistům, u příležitosti návštěvy českého prezidenta v naší zemi, uskutečnili představitelé KKE vedeni Spyrosem Chalvatzisem, členem Předsednictva ÚV KKE. Dalšími členy byli ještě Vera Nikolaidou, poslanec KKE, Bábis Angourakis, vedoucí mezinárodního oddělení KSŘ a členové orgánů aténských organizací Tulis Gondykas a Jánys Kromídas. Představitelé se setkali s konzulem a předali dopis ÚV KKE adresovaný předsedovi české vlády. Žádají zrušení nepřípustných opatření proti českým komunistům a proti demokratickým svobodám, v němž podtrhují nedávné rozpuštění KSM, ale také rozhodnutí senátu prošetřit legalitu KSČM. 

Po skončení návštěvy prohlásil Spyros Chalvatzis: „Stupňující se antikomunistické tlaky EU nacházejí živnou půdu v rozhodnutí české vlády zakázat činnost KSM a započít šetření k přijetí opatření proti KSČM". Žalujeme všechny tyto praktiky a rozhodnutí. Vyzvali jsme pracující, odbory, masové organizace, vědce a umělce, ale zejména mladé lidi, aby se aktivizovali, aby demonstrovali svůj nesouhlas, aby zastavili ruku, která se snaží zakázat činnost komunistů. Tato opatření neprojdou! Zastavíme je prostřednictvím naší jednoty, naší organizovanosti, našeho nasazení spolu s ostatními komunistickými a dělnickými stranami, ale také spolu s masovým lidovým hnutím.“ 

Prostřednictvím prohlášení vyjádřily svůj nesouhlas s rozhodnutím aténské městské rady předat čestnou Zlatou plaketu města Atén prezidentovi ČR Václavu Klausovi následující odborové organizace: Odbory pracujících v metalurgii, Panhellenský svaz tiskařů, Spolek zaměstnanců soukromých firem, Spolek zaměstnanců v obchodě, Odbory pracujících v papírenství, Odborový svaz zaměstnanců v hotelích a stravování, Svaz stavbařských odborových organizací Atény, Svaz pracujících ve farmaceutickém průmyslu, Jednota odborných účetních, Odborový svaz pracujících v tkalcovství, textilnictví a kožedělném průmyslu, Spolek techniků dentistů, Spolek zaměstnanců soukromých klinik, Odborová organizace zaměstnanců obchodního řetězce Carre fourre, Dia a Marinopoulos, Odborová organizace zaměstnanců firmy Sourozenci Konstantakopoulou. Také Panhellenská organizace účastníků odboje vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím aténské městské rady, které charakterizovala jako provokaci namířenou proti lidem. 

Rizospastis 23. listopadu 2006 

Překlad: V. Klontza-Jaklová