25. května 2012

Hněv vedený radikálními cestami přinese vždy něco lepšího: silnou Komunistickou stranu Řecka (KKE)

Podvodný proces přípravných mandátů k sestavení vlády trval týden. Proces, v němž se opakovaly řady matoucích a strach nahánějících dilemat jako pravice-levice, memorandum-antimemorandum, euro-drachma, úspornost-rozvoj. V neděli 13. 5., po uzavření procesu přípravných mandátů prvních tří stran k sestavení vlády, prezident republiky zahájil proces schůzek s politickými předáky. Po setkání s prezidentem republiky generální tajemnice ÚV KKE Aleka Papariga vydala následující prohlášení: 

„Ať vzejde před či po volbách jakákoli vláda - a podle našeho mínění spějeme k volbám - nezruší memorandum nebo úmluvu o půjčce, a co víc, nevymýtí následky těchto věcí. Evropou vane vítr, jak jsem řekla prezidentu republiky, ale tentokrát to je vítr bez obsahu. Žádné dodatky nebudou mít nic společného se zlepšením života lidu.

V příštím parlamentu předložíme návrh zákona, jenž postaví velmi specifický způsob zrušení a odvržení úmluvy o půjčce a memoranda, a strany budou muset zaujmout stanovisko. Nakonec rozhodnutí parlamentu, většina, bude-li existovat, bude mnohem významnější než nějaké zaslané či požadované dopisy. A ačkoli je chtějí přednést, tyto dopisy jsou pochybné. Lze je vykládat mnoha způsoby. Ale rozhodnutí, zákon přijatý řeckým parlamentem, by bylo něco velice konkrétního.

Zaměřujeme svoji pozornost na spravedlivý hněv a rozhořčení lidí, aby nesklouzlo do ztráty iluzí nad falešnými nadějemi a přeludy. Ztráta iluzí určitě povede lidi ke kompromisu, ústupu a porážce. Hněv vedený radikálními cestami vždy přinese něco lepšího. Nakonec máme za to, že dnešní situace, již nelze radikálně změnit okamžitě (ale to se v budoucnu samozřejmě změní), když lidé nemohou mít vlastní vládu, vládu, která by zrušila memorandum, úmluvu o půjčce, následky těchhle věcí, vládu, která by řešila jejich problémy, představuje ve dnešní situaci příležitost pro lid. Tou příležitostí je posílit KKE, spojit se v bojích, abychom tak mohli zavrhnout opatření a bojovat za zlepšení situace. Dnes na shromáždění k tomu řekneme více.“
Odmítáte, paní Paparigo, podílet se na vládě po příštích volbách, pokud to navrhne jedna ze stran s dostatečným počtem křesel? 

„Na to jsme už odpověděli mnohokrát. Ale protože jste mi dali tu možnost, řeknu tohle: přípravné mandáty nám podle našeho názoru něco ukázaly, navzdory divadlu a nezodpovědnému vztahu k řeckému lidu. Naše strana předložila pět bodů, jiná devět, a další udělala dvě brázdy do písku, další čtyři. Poslouchejte: když se tvoří vláda, a je jedno zda na rok nebo na čtyři, musí se vypořádat se vším. Papademosova vláda se musela vypořádat s naléhavými problémy. Například máme summit NATO. Tyhle věci nelze tajit ve jménu sestavení ,koaliční vlády´. Strany, zvlášť ty, které se snaží sestavit vládu, nemohou nahodit 5, 6 , 7 problémů coby minimální program. Co je minimální program? Když vládnete, musíte se vypořádat se všemi problémy, s maximem. Příklad: neříkají nic, co se týče summitu NATO. Jeden z nich mluví výlučně o názvu FYROM (název pro bývalou jugoslávskou Makedonii; pozn.překl.). Ale summit NATO se bude zabývat vojenskými operacemi této špinavé, imperialistické aliance. Můžu se skutečně dívat na summit NATO jen se zaměřením na problém FYROM? Klamou řecký lid, protože předkládají vybrané problémy - zvolené tak, aby se lidé cítili šťastní a plní naděje. Učiníme-li návrh na účast ve vládě, měli bychom předložit všechny problémy. Samozřejmě, když pracujete na návrhu ke spolupráci, můžete dělat vzájemné ústupky, ale položíte na stůl všechny problémy - problémy, o nichž víte, že jim budete čelit v prvním, druhém, třetím i čtvrtém roku vlády.
Způsob, jakým byly použity přípravné mandáty, nebyl nic než divadélko zinscenované ke klamání lidí. A já bych vám ráda připomněla, že jsme říkali, že my nepřijmeme přípravný mandát, budeme-li třetí strana, to jsme si ujasnili. Samozřejmě bychom museli jít jej přijmout, a potom bychom jej okamžitě presidentu republiky vrátili. Proč? Když se podílíte na procesu přípravných mandátů, musíte vypracovat návrh, každý by nám řekl NE a my bychom potom řekli »na vině jste všichni, protože jste s námi nesouhlasili«. A Řekové musí pochopit, že tohle je výsměch.“ 

Narážíte na Tsiprase? 

„Na ně na všechny.“

KS Řecka, 14. 5. 2012

Překlad: Vladimír Sedláček