11. března 2011

Prohlášení solidarity ÚV Komunistické strany Řecka ke Komunistické straně Čech a Moravy a antikomunismu

Komunistická strana Řecka odsuzuje provokativní machinace české vlády, která uvedla na půdu Parlamentu České republiky diskusi o zákazu Komunistické strany Čech a Moravy. Česká vláda, podpořená antikomunistickým postojem EU a kopírující její nepřijatelné antikomunistické postupy a zprávy různých antihistorických "výzkumných skupin" ustavených Evropskou unií a jejími členskými státy, ztotožňuje KSČM s fašistickými stranami a přistupuje komunismu jako ke "zločinecké ideologii".

Tyto machinace byly uvedeny do pohybu ihned poté, co antikomunistické síly vyhlásily za "hrdiny" ty, kdo bojovali v Československu proti socialistické moci jako tzv. "třetí odboj" a kteří dostávají za svoji kontrarevoluční práci sociální odměny. 

Tento akt zesilujícího antikomunismu, jenž je nezbytným doplňkem velkého kapitálu k hrubé politice zaměřené proti pracujícím, musí dostat od českého lidu a národů celé Evropy jasnou odpověď. Komunistická strana Řecka vyjadřuje svoji plnou solidaritu s českými komunisty a s jejich bojem za porážku těchto antikomunistických útoků!

ÚV Komunistické strany Řecka

9. března 2011

Zdroj: http://www.ksm.cz/ze-zahranici/prohlaseni-uv-kke.html