9. ledna 2012

Nové oběti nebo bankrot a návrat k drachmě

Strany koaliční vlády a plutokracie zkoušejí změnit svoji bezvýchodnou situaci na dilema k vydírání lidu. Zatímco návrat lidí do 50. let minulého století pro ně znamená strategickou volbu, aby tak dělníci i samostatně výdělečně činní zaplatili nejen za krizi, ale i za budoucí ziskovost monopolů, mají tu drzost požadovat, aby lidé přijali toto prokletí k odvrácení již naplánovaného bankrotu, jenž je nevyhnutelný. Požadují, aby lidé spáchali sebevraždu a nechali se spoutat dilematem „euro nebo drachma?“, když přitom vědí, že euro se otřásá krizí a rozpory, jež zaplavují dravou alianci EU, a že totální bankrot Řecka nezávisí na lidu. Dokonce zkoušejí takto zatajit, že pro lid je cestou z krize vyvázání se z EU, s lidovou mocí, jež jednostranně smaže dluh. 

Už nelze ztrácet čas. Teď je požadavkem osvobození dělníků a samostatně vydělávajících osvobodit se od stran plutokracie a od EU, přidat se v boji ke KKE, aby tak mohla okamžitě vzniknout velká všelidová aliance s cílem zespolečenštit monopoly a vyvázat se z imperialistických organizací. To je cesta k prosperitě lidu.

Tiskové středisko KKE, 2. 1. 2012

Překlad: V. Sedláček