10. května 2012

Pro trpící lid je "levicová" vláda "děravým záchranným člunem"

Představitel Syrizy, A. Tsipras, který 8. května na zkoušku obdržel mandát od prezidenta republiky k sestavení vlády a který začal s kontaktováním představitelů ostatních stran, se uchyluje k taktickým pletichám a kouskům pro titulky novin.

Představitel Syrizy telefonicky kontaktoval generální tajemnici ÚV KKE Aleku Paparigu a žádal ji o jednání v rámci svých rozhovorů s lídry stran o vytvoření vlády. Aleka Papariga odpověděla, že pro takové setkání neexistuje předmět k diskuzi.

Ve svém prohlášení, A. Tsipras zopakoval návrh na "levicovou vládu" s cílem "přerozdělit daňovou zátěž, zabývat se fiskálními problémy z hlediska sociální spravedlnosti, produktivní rekonstrukce země a ekologického plánování rozvoje".

Minimální podmínky, které si Synaspismos/Syriza stanovila pro spolupráci jsou:

"Potřeba okamžitého zastavení zavádění opatření memoranda a zejména těch ostudných zákonů, které ještě více snižují mzdy a důchody.
Odvolání zákonů, které ruší základní pracovní práva, a zejména zákona, který stanoví, že po 15. květnu budou zrušeny prodloužení stávajících kolektivních smluv a že kolektivní smlouvy samotné zaniknou.
Prosazení okamžité změny v politickém systému pro prohloubení demokracie a sociální spravedlnosti především změnou volebního zákona, a to zavedením plného poměrného zastoupení, stejně jako zrušení zákona týkajícího se zodpovědnosti ministrů.
Veřejná kontrola bankovního systému, který dnes, navzdory tomu, že získal téměř 200 miliard eur likvidity a záruk z prostředků státního rozpočtu, zůstává v rukou manažerů, kteří ho zruinovali. Požadujeme, aby zpráva Black Rock byla ihned zveřejněna. Banky se musí transformovat na nástroje pro rozvoj ekonomiky a posílení malých a středních podniků.
Vytvoření auditové komise, aby prozkoumala nenáviděnou část státního dluhu, moratorium na splácení a úsilí o spravedlivé a životaschopné evropské řešení."

Ve svém prohlášení tisková kancelář ÚV KKE poznamenává následující ohledně prohlášení Alexise Tsiprase:

Ve svém dnešním prohlášení A. Tsipras použil mandát, který získal, k podpoře své další volební kampaně a učinil dílčí návrhy, které mají charakter předvolebních prohlášení zaměřených na nejzoufalejší lidi, aby je oklamal a nakradl hlasy.

Přes základní fakt, že se vláda bude muset zabývat více než pouhými 4 nebo 5 otázkami - musí se zabývat všemi problémy - A. Tsipras obešel tuto skutečnost, jako by neexistovala. KKE zdůrazňuje následující:

Memorandum a dohoda o půjčce nebudou návrhy A. Tsipra zrušeny. Ačkoliv Tsipras představil některé návrhy jako prolidové východisko, ukrývají ve skutečnosti všeobecnou protilidovou ofenzivu monopolů a jejich stran, závazky, které všechny členské státy EU zaručily, jako "strategii Evropa 2020 ", politiky, které jsou obsaženy v memorandu a dohodě o půjčce.

Návrhy A. Tsiprase jasně uvádí, že pracující budou vyzváni, aby znovu zaplatili za velkou část dluhu, za kterou nenesou odpovědnost, zatímco lid potřebuje vypovězení dluhu. Zároveň tyto návrhy ponechávají otevřené dveře pro privatizace a pro zavádění nových opatření proti pracujícím ze strany kapitalistů (platy 400 eur, flexibilní pracovní vztahy atd.). Nechávají nedotčené reakční změny ve školství, zdravotnictví a v sociálních otázkách.

Prohlášení týkající se veřejné kontroly nad bankami ve prospěch malých a středních podniků jsou vědomou snahou o podvod, protože odsuzují k přijmutí nových půjček v podmínkách dusivého obklíčení ze strany monopolů.

Proklamace A. Tsiprase týkající se "produktivní rekonstrukce s ohledem na ekologické otázky" souvisejí se stejnou cestou vývoje, která již vedla k hluboké krizi a bankrotům lidí, a přitom ignoruje Společnou zemědělskou politiku a její důsledky pro chudé zemědělce.

Mlčení o trvalých smluvních závazcích, které přijala řecká vláda v rámci NATO, a o imperialistických plánech na zákrok ve východním Středomoří, je velmi charakteristické pro podrobení Synaspismos/Syrizy vládnoucí třídě a jejím mezinárodním spojencům. Taková vláda zkomplikuje a zostří problémy lidu.

Lidé se musí rozloučit se všemi, kdo po nich požaduje pokračovat po děsivé "jednosměrce EU" bez ohledu na fasádu, zda pro nebo proti memorandu.

Bitva bude rozhodnuta především v Řecku a ne pouze v rámci EU. Kromě toho, proslulý "Evropský vítr změn", který údajně Hollande (nově zvolený francouzský prezident) přináší, nesouvisí s lidmi, ale s boji monopolů každé země o nadvládu.

9/5/2012